Asiointi kuva

Asiakkaan ja potilaan oikeudet

Lain mukaan sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun. Lain mukaan potilaalla on oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun.

Sosiaaliasiamies ja potilasasiamies neuvovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaita heidän oikeuksissaan ja avustavat tarvittaessa.

somejako