Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista arkisto

Tiedotearkistot: 2023, 2022, 2021, 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

Sisältöjulkaisija

angle-left Työkykyohjelmassa sujuvoitettiin osatyökykyisen asiakkaan palvelupolkua
03.01.2023

Työkykyohjelmassa sujuvoitettiin osatyökykyisen asiakkaan palvelupolkua

Siun soten työkykyohjelmassa on tehty kahden vuoden ajan töitä asiakkaan selkeämpien palvelupolkujen eteen. Vuoden 2021 alussa käynnistyneen hankkeen tavoitteena oli, että asiakkaan työkykyyn liittyvät asiat tunnistettaisiin varhaisemmassa vaiheessa, työkyvyn tuen palvelut olisivat saatavilla sosiaali- ja terveysasemilta sekä asiakas pääsisi sujuvasti hänelle sopivimpaan palveluun.

Tavoitteen toteutumiseksi kehittämistyön keskiössä oli ammattilaisten osaamisen vahvistaminen työkyvyn haasteiden tunnistamisessa sekä osatyökykyisten asiakkaiden kanssa työskentelevien toimijoiden välisen yhteistyön tiivistäminen.

Työkyvyn tuki tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksissa

Siun soten työkykyohjelman tavoitteena oli vahvistaa työkyvyn tuen palvelut osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten eli sote-keskusten palvelukokonaisuutta. Kun työkyvyn tuen tarpeet tunnistetaan varhaisessa vaiheessa, voidaan asiakkaalle tarjota oikea-aikaisesti hänen tarvitsemaansa tukea ja ehkäistä työttömyyden pitkittymistä.

– Usein terveysasema on ensimmäinen paikka, minne asiakas ottaa yhteyttä. Olisi tärkeää, että heti ensikontaktissa voitaisiin huomioida myös asiakkaan työkyky, projektipäällikkö Ulla Tiainen pohtii.

Työkykyhankkeessa pilotoitiin työkykykoordinaattoritoimintaa kahdeksallatoista terveysasemalla. Työkykykoordinaattorin tehtävänä on toimia asiakkaan koordinoivana henkilönä monista toimijoista muodostuvassa verkostossa ja ohjata asiakasta palvelupolun eri vaiheissa. Työkykykoordinaattorin palveluja kohdennetaan pääsääntöisesti työelämän ulkopuolella oleville osatyökykyisille, joilla on työkyvyn haastetta tai työkyvyn tuen tarvetta.

– Palautteiden mukaan työkykykoordinaattoreiden arvo terveysasemalla on merkittävä, sillä asiantuntemus työkykyprosessiin liittyen terveysasemilla oli aiemmin koettu puutteelliseksi. Lisäksi toiminnan arvioitiin lyhentävän työkykyasiakkaan lääkäriaikaa puolella, kun työkykykoordinaattori voi koostaa asiakkaasta tarvittavat esitiedot lääkärille, Tiainen kertoo.

Työkykykoordinaattoritoimintaa koordinoitiin Siun soten työkykyohjelmasta ja Joensuun kaupungin työllisyyspalveluiden hallinnoimasta Topakka-hankkeesta, jossa myös Siun sote on osallisena. Hankkeen päättyessä työkykykoordinaattoritoiminta jatkuu Topakka-hankkeen kautta Niinivaaran, Rantakylän, Siilaisen, Enon, Pyhäselän, Liperin, Outokummun, Tohmajärven ja Kiteen terveysasemilla vuoden 2023 ajan sekä toiminnan kehittämistä ja juurruttamista jatketaan yhteistyössä kuntien kanssa.

Työkyvyn tuen tiimi asiakkaan tukena

Siun soten työkykyohjelman tavoitteena oli selkiyttää ja yhtenäistää palvelupolkuja koko Pohjois-Karjalan alueella yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Palvelupolkujen sujuvoittamiseksi kehitettiin työkyvyn tuen tiimien toimintaa, joita Pohjois-Karjalan alueella toimii tällä hetkellä yhteensä 17.

Monialainen työkyvyn tuen tiimi arvioi asiakkaan työkyvyn tuen palvelutarpeet ja järjestää asiakkaalle hänen tarvitsemansa palvelut. Työkyvyn tuen tiimissä on mukana Kelan, TE-toimiston, työikäisten sosiaalipalvelujen sekä terveydenhuollon edustajat. Mukana voi olla myös asiakkaan verkostosta muita työntekijöitä.

– Kun asiakkaan ympärillä olevat toimijat istuvat saman pöydän ääreen ja tekevät yhteistyötä keskenään, asiakkaan palvelupolusta tulee huomattavasti selkeämpi. Yhteistyö säästää sekä asiakkaan että ammattilaisen aikaa, Tiainen kertoo.

– Palvelu voi sopia työikäiselle asiakkaalle, jos asiakkaalla on tarve monialaiselle tuelle, taustalla on useita työttömyysjaksoja, ei ole selkeää tietoa, miksi asiakas ei ole työllistynyt tai asiakkaan kokonaistilanne on jumiutunut eikä yksittäisistä palveluista ole löytynyt ratkaisua tilanteen edistämiseksi. Tiimiin voi ohjata asiakkaita matalalla kynnyksellä, sillä palveluun pääsy ei edellytä tiettyä työttömyysaikaa, Tiainen jatkaa.

Työkykyohjelman aikana tiimien toimintaa kehitettiin yhteistyössä terveydenhuollon, sosiaalipalveluiden, Kelan, TE-palveluiden ja kuntien työllisyyspalveluiden kanssa. Työkyvyn tuen tiimit jatkavat toimintaansa työkykyohjelman jälkeen ja koordinoinnista vastaa Siun soten työ- ja toimintakyvyn osaamiskeskus.

Osaamista vahvistamalla ja yhteistä ymmärrystä luomalla yhdenmukaisempaa palvelua

Ammattilaisten osaamisen vahvistaminen oli keskeisessä roolissa kehittämistyössä. Tavoitteena oli, että ammattilaisilla on osaamista tunnistaa työkyvyn haasteisiin liittyviä tekijöitä sekä edistää asiakkaan työhön paluuta ja kestävään työllistymisratkaisuun pääsemistä. Koulutusten, työpajojen ja webinaarien avulla saatiin vahvistettua eri tahojen yhteistä näkemystä ja yhdenmukaistettua asiakkaiden saamaa palvelua.

Yksi esimerkki osaamisen ja yhteisen ymmärryksen vahvistamisesta oli työhönvalmennuksen työpajasarja. Siun soten työkykyohjelma kutsui Pohjois-Karjalan alueen työhönvalmennuspalveluita toteuttavia tahoja mukaan työpajasarjaan, jonka tavoitteena oli kartoittaa, koota ja kuvata eri toimijoiden työhönvalmennuspalvelujen sisältöä. Toiminnan tarkoituksena oli jakaa tietoa eri työhönvalmennuspalveluista, verkostoitua ja selkeyttää asiakkaiden ohjautumista asiakkaan kannalta oikeaan työhönvalmennuspalveluun.

– Hankkeen tavoitteiden toteutumisen mahdollistivat Pohjois-Karjalan alueen toimijat osallistumalla aktiivisesti yhdessä tehtävään kehittämistyöhön. Erilaisten työpajojen ja keskustelujen myötä yhteistyö toimijoiden välillä on lisääntynyt ja sen myötä asiakkaan palvelupolku sujuvoitunut, Tiainen kiittelee.

– Toimijoiden kanssa tehdyn yhteistyön lisäksi asiakkaita osallistettiin mukaan kehittämistyöhön läpi hankeajan. Asiakkaat ovat olleet mukana muun muassa asiakasraatien, palautteen sekä kokemusasiantuntijuuden muodossa, Tiainen muistuttaa.

Siun soten työkykyohjelma päättyi 31.12.2022 ja hanke täytti hankesuunnitelmassa asetetut tavoitteet. Työkykyohjelma oli osa hallituksen työllisyystoimien kokonaisuutta ja hanketta rahoitti sosiaali- ja terveysministeriö. Operatiivisesta toimeenpanosta vastasi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fi

Viestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Soile Asikainen
Puh. 013 330 4526
soile.asikainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (verkkoviestintä)
Petriikka Ohtonen
puh. 013 330 4524
petriikka.ohtonen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita:

Tilaa tiedotteita RSS-syötteenä:

Kuulumisia Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelta 

Uutiskirjeeseen on koottu tietoa hyvinvointialueen ajankohtaisista asioista. 

Kohti Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta

Uutiskirje käsittelee Siun soten muuttumista kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi. 

Perhekeskusten terveiset

Uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Karjalan perhekeskusten kuulumisia.

Työkykyohjelman uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kuulumisia.

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)