Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista arkisto

Tiedotearkistot: 2022, 2021, 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

Sisältöjulkaisija

angle-left Siun soten organisaatio ja johtamisjärjestelmä uudistuvat
21.09.2023

Siun soten organisaatio ja johtamisjärjestelmä uudistuvat

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sote tiivistää toimialuerakennettaan ja uudistaa johtamisjärjestelmäänsä. Toimialuerakenteen muuttamisesta päätettiin aluehallituksessa 21.9.2023. Muutokset ovat tulossa voimaan vuoden 2024 alusta lukien.

Siun soten toimialueiden määrä vähenee kymmenestä seitsemään. Suurin muutos koskee erilaisia hallinnon ja tukipalvelujen tehtäviä, jotka kootaan nykyisen viiden toimialueen sijaan kahteen toimialueeseen: konsernipalveluihin ja hallintopalveluihin. Palvelutuotannon järjestämisestä vastaavia toimialueita ovat ensi vuoden alusta alkaen terveys- ja sairaanhoitopalvelut, ikääntyneiden palvelut, perhe- ja sosiaalipalvelut, pelastuslaitos ja turvallisuuspalvelut sekä ympäristöterveydenhuolto.

Organisaatiorakenteen muutoksista seuraa tarve päivittää hyvinvointialueen hallintosääntöä toimialuejohtajien vastuiden osalta. Hallintosäännöstä päättää aluevaltuusto lokakuussa.

Toimialueiden sisäisten muutosten ja johtamisjärjestelmän uudistamisen valmistelua jatketaan. Toimialueiden jakautumisesta palvelualueisiin päättää voimassa olevan hallintosäännön mukaisesti hyvinvointialuejohtaja sen jälkeen, kun toimialuerakenne ja hallintosääntö on hyväksytty ja suunnitelmat käsitelty hyvinvointialueen yhteistyöryhmissä.

Organisaatiorakenteen ja johtamisjärjestelmän uudistamisella varmistetaan hyvinvointialueen strategiakokonaisuuden toimeenpano sekä aiempaa tehokkaampi tuki ja ohjaus palvelutuotannon toimialueille. Nyt päätetyt muutokset tukevat osaltaan myös hyvinvointialueen talouden tasapainottamista vuoden 2025 loppuun mennessä.

Talousarviokehyksestä, investointisuunnitelmasta ja palvelustrategiaa koskevista valituksista päätettiin esitysten mukaisesti

Aluehallitus hyväksyi kokouksessaan hyvinvointialueen vuoden 2024 talousarviokehyksen. Vuoden 2024 lopullinen valtionrahoitus varmistuu vasta joulukuussa. Aluehallituksen päätöksen mukaisesti hyvinvointialueella tavoitellaan ensi vuonna nollatulosta, mihin pääseminen edellyttää noin 15 miljoonan euron suuruisia säätöjä tai lisätuloja. Tuottavuuden parantamista tavoitellaan panos–hyöty-ajattelulla pikemminkin kuin perinteisellä juustohöylämallilla.

- Laki edellyttää, että hyvinvointialueet saavat taloutensa tasapainoon viimeistään vuoden 2026 loppuun mennessä. Tämä edellyttää sote-palvelujen rohkeaa ja suunnitelmallista uudistamista, ottaen huomioon asukkaiden tarpeet ja käytettävissä olevat voimavarat, tiivistää hyvinvointialuejohtaja Kirsi Leivonen.

Aluehallitus päätti esittää hyvinvointialueen investointisuunnitelman hyväksymistä aluevaltuustolle. Investointisuunnitelmassa on mukana muun muassa asiakas- ja potilastietojärjestelmän uudistaminen sekä juhannuksen alla hyväksytyn palveluverkkosuunnitelman toimeenpanon kannalta keskeisiä investointeja muun muassa tiloihin ja kalustoon. Investointisuunnitelma viedään aluevaltuuston päätettäväksi lokakuussa, ja sen hyväksyy valtiovarainministeriö.

- Saimme ainoana hyvinvointialueena ensi vuodelle lainanottovaltuutta, ja se antaa meille nyt eriomaisen mahdollisuuden investoida palveluverkkoon ja parantaa lähipalveluita, toteaa aluehallituksen puheenjohtaja Juha Mustonen.

Aluehallitus käsitteli kokouksessaan palvelustrategiasta ja palveluverkosta tehdyt aluevalitukset. Aluehallitus päätti antaa valituksista hallinto-oikeudelle lausunnot, joissa pyydetään hylkäämään valitukset sekä niihin liittyvät täytäntöönpanokieltovaatimukset.

Aluehallituksen pöytäkirja julkaistaan Siun soten verkkosivuilla Dynasty-verkkopalvelussa.

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fi

Viestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Niina Vatanen
Puh. 013 330 4526
niina.vatanen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (verkkoviestintä)
Petriikka Ohtonen
puh. 013 330 4524
petriikka.ohtonen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita:

Tilaa tiedotteita RSS-syötteenä:

Kuulumisia Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelta 

Uutiskirjeeseen on koottu tietoa hyvinvointialueen ajankohtaisista asioista. 

Kohti Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta

Uutiskirje käsittelee Siun soten muuttumista kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi. 

Perhekeskusten terveiset

Uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Karjalan perhekeskusten kuulumisia.

Työkykyohjelman uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kuulumisia.

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)