Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista arkisto

Tiedotearkistot: 2023, 2022, 2021, 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

Sisältöjulkaisija

angle-left Hyvinvointialueen palvelustrategia ja uudistusohjelma toimeenpannaan yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa
24.11.2023

Hyvinvointialueen palvelustrategia ja uudistusohjelma toimeenpannaan yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen – Siun soten aluehallitukselle esitetään koko organisaatiota koskevan yhteistoimintamenettelyn käynnistämistä aluevaltuuston hyväksymän palvelustrategian toimeenpanon edellyttämien toiminnallisten muutosten takia. Yhteistoimintamenettelyllä ei tavoitella henkilöstövähennyksiä, irtisanomisia tai lomautuksia, vaan tarkoitus on yhdessä henkilöstön kanssa käydä läpi työskentelyyn vaikuttavat muutokset.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi 22.6.2023 palvelustrategian ja palveluverkkosuunnitelman, joissa on kuvattu alueen sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteet sekä se, miten ja missä sote-palvelut Pohjois-Karjalassa toteutetaan. Aluehallitus puolestaan päätti kesäkuun lopulla palvelustrategian toimeenpanon suunnittelun käynnistämisestä vuoden 2024 talousarvion valmistelun aikataulussa.

Hyvinvointialueella on valmisteltu syksyn ajan strategista uudistusohjelmaa osana talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelua. Uudistusohjelman avulla halutaan varmistaa strategioiden suunnitelmallinen toimeenpano ja talouden tasapainottaminen vuoden 2026 loppuun mennessä. Palvelustrategiassa päätetyn monikanavaisen palveluverkon toimeenpano on keskeinen osa uudistusohjelmaa.

Palvelustrategian linjauksilla ja palveluverkkoon suunnitelluilla muutoksilla voi olla merkittäviä vaikutuksia henkilöstön työskentelyyn. Tämän vuoksi aluehallitukselle esitetään yhteistoimintamenettelyn käynnistämistä tammikuun 2024 alussa. Aluehallitus päättää yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä kokouksessaan 30.11.2023.

Yhteistoimintamenettelyllä ei tavoitella henkilöstövähennyksiä, irtisanomisia eikä lomautuksia, vaan niiden tarkoitus on yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa käydä läpi henkilöstöön vaikuttavat toiminnalliset muutokset.

Toiminnalliset muutokset tarkoittavat esimerkiksi uudenlaisia työ- ja toimintatapoja tai laajan palvelun sote-asemien käynnistämiseen liittyviä muutoksia työn tekemisen paikoissa. Näistä voi seurata muutoksia henkilöstön tehtävänkuvissa ja palvelussuhteiden ehdoissa. Palvelussuhteiden päättäminen on viimesijainen vaihtoehto, joka ei ole tavoite, sillä Siun sotella on pikemminkin vaje henkilökunnasta.

– Aluevaltuuston hyväksymä palvelustrategia ja -verkko valmisteltiin laajassa yhteistoiminnassa, ja on tarkoituksenmukaista, että sen toteuttamiseen liittyvä strateginen uudistusohjelma valmistellaan ja toimeenpannaan yhteistoiminnallisesti, kertoo hyvinvointialuejohtaja Kirsi Leivonen.

– Yhteistoimintamenettelyn tarkoituksena on turvata henkilöstön kuuleminen ja vaikutusmahdollisuudet omaan työhön liittyvien muutosten suunnittelussa. Haluamme toimia yhteistoimintalain hengessä ja toteuttaa muutokset aidossa vuoropuhelussa henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa, Leivonen jatkaa.

Yhteistoimintamenettely on tarkoitus toteuttaa keskitetysti, jatkuvana neuvotteluna työnantajan ja henkilöstön edustajien välillä uudistusohjelman toteutusaikataulun mukaisesti.

Uudistusohjelma koostuu kuudesta toimenpideohjelmasta

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen strateginen uudistusohjelma on operatiivisen johtamisen työkalu, joka tähtää toiminnan, talouden ja henkilöstövoimavarojen tasapainottamiseen. Uudistusohjelma koostuu kuudesta, koko organisaation läpileikkaavasta toimeenpano-ohjelmasta, joissa hyvinvointialueen strategiset tavoitteet johdetaan käytännön toimenpiteiksi ja lopulta asiakkaiden tarpeita vastaaviksi laadukkaiksi palveluiksi.

Toimenpideohjelmia ovat digiohjelma, henkilöstöohjelma, palvelutuotannon kehittämisohjelma, sidosryhmä- ja viestintäohjelma, sopeuttamisohjelma sekä vaikuttavuusohjelma. Palvelutuotannon kehittämisohjelmaan on koottu palvelustrategian ja palveluverkkosuunnitelman sisältämät toimenpiteet toiminnan uudistamiseksi.

Uudistusohjelman aikatähtäin on samaan aikaan sekä ensi vuodessa että koko taloussuunnittelukaudella 2024–2027. Uudistusohjelmaan sisältyy vuonna 2024 yhteensä 15 m€ panostus lakisääteisten tehtävien turvaamiseen että 10m€ talouden tavoiteohjelma. Säästötavoitteet pyritään saavuttamaan palvelustrategian mukaisesti toimintaa virtaviivaistamalla ja järkevöittämällä, jotta henkilöstö riittää toteuttamaan maakunnan väestön tarvitsemat palvelut myös tulevaisuudessa.

Aluehallituksen 30.11. kokouksen esityslista Siun soten Dynasty-tietopalvelussa: Aluehallituksen kokous 30.11.2023

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fi

Viestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Soile Asikainen
Puh. 013 330 4526
soile.asikainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (verkkoviestintä)
Petriikka Ohtonen
puh. 013 330 4524
petriikka.ohtonen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita:

Tilaa tiedotteita RSS-syötteenä:

Kuulumisia Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelta 

Uutiskirjeeseen on koottu tietoa hyvinvointialueen ajankohtaisista asioista. 

Kohti Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta

Uutiskirje käsittelee Siun soten muuttumista kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi. 

Omaishoidon uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan ajankohtaisia asioita Siun soten omaishoidosta.

Perhekeskusten terveiset

Uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Karjalan perhekeskusten kuulumisia.

Työkykyohjelman uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kuulumisia.

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)