Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista arkisto

Tiedotearkistot: 2023, 2022, 2021, 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

Sisältöjulkaisija

angle-left Hei vanhemmat, miten jaksatte? – Siun sote kerää vanhempien ajatuksia jaksamisesta ja perheille suunnatusta tuesta
13.11.2023

Hei vanhemmat, miten jaksatte? – Siun sote kerää vanhempien ajatuksia jaksamisesta ja perheille suunnatusta tuesta

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sote kutsuu alueen vanhempia osallistumaan Polis-keskusteluun, jonka teemana on vanhempien jaksaminen ja perheille suunnattu tuki. Kyselyn tavoitteena on saada tietoa siitä, miten vanhemmat löytävät tuen äärelle ja millaisena he kokevat perheille suunnatun tuen. Kyselytuloksia hyödynnetään perheille suunnattujen palvelujen yhteiskehittämisessä kuntien, järjestöjen ja seurakuntien kanssa.

Polis-alustalla osallistujat voivat nimettömästi ilmaista, mitä mieltä he ovat alustalla esitetyistä väitteistä. Vanhemmille suunnatussa kyselyssä väitteet ottavat kantaa muun muassa siihen, tuntuuko vanhemmuus suorittamiselta, onko jaksamisesta puhuminen vaikeaa ja tietävätkö vanhemmat, mistä voi hakea apua perheen mahdollisiin haasteisiin. Alustan väitteet on luotu yhteistyössä perhekeskusverkoston toimijoiden kanssa. 

Osallistujat voivat myös itse lisätä Polis-kyselyalustalle uusia väitteitä. Siun soten työntekijät moderoivat kommentointia. Moderoinnilla varmistetaan, ettei alustalle eksy sopimattomia väitteitä ja keskustelu pysyy osallistujille turvallisena.

Kysely vanhempien jaksamisesta ja perheille suunnatusta tuesta on avoinna 3.12.2023 saakka. Pääset siirtymään kyselyalustalle verkkosivujemme kautta: Kyselyt - siunsote.fi.

Polis-alusta mahdollistaa maakunnan asukkaisen osallistumisen kehittämistyöhön

Polis on avoimeen lähdekoodiin perustuva kyselyalusta, joka mahdollistaa suurten ryhmien osallistumisen mielipiteiden ja ajatusten vaihtoon tietyn teeman ympärillä. Polis-alusta tuottaa reaaliaikaisesti tietoa siitä, mistä osallistujat ovat samanmielisiä ja missä mielipiteissä löytyy eroavaisuuksia. Polis-alustan tavoitteena on toimia helppona ja vaikuttavana osallistumisen keinona.

Kyselyn järjestäjät muotoilevat alustalle pohjaväitteitä valitsemastaan aiheesta. Osallistujat ilmaisevat mielipiteensä väitteisiin äänestämällä ’samaa mieltä’, ’eri mieltä’ tai ohittamalla väitteen. Osallistujat voivat viedä keskustelua eteenpäin myös muotoilemalla alustalle uusia väitteitä äänestettäväksi. Kyselyn edetessä alusta tuo yhä paremmin esille niitä väitteitä, joista osallistujat ovat samaa mieltä ja rakentaa näin osallistujien yhteistä näkemystä aiheesta.

Uudenlaisella Polis-alustalla järjestetään vuorovaikutteisia kyselyjä pohjoiskarjalaisille nuorille ja lapsiperheille eri teemoista vuosien 2023–2024 aikana. Polis-alustaa testataan osana Sitran rahoittamaa Kohti vaikuttavaa asukasosallisuutta -hanketta.

Ilmiötyöpajoista perheiden parissa työskentelevien ammattilaisten ääni kuuluviin

Polis-kyselyn kanssa samanaikaisesti järjestettiin ilmiötyöpaja vanhemmuuden ja perheiden tuesta. Ilmiötyöpaja oli suunnattu kaikille perheiden kanssa työskenteleville hyvinvointialueen, kuntien, järjestöjen ja seurakuntien työntekijöille.

Ilmiötyöpaja koostui ammattilaisten alustuksista ja työpajatyöskentelystä. Alustuksissa käsiteltiin vanhemmuuden ja perheiden ajankohtaisia ilmiöitä eri näkökulmista. Työpajatyöskentelyssä syvennyttiin yhteistoimijuuteen ja arjen ilmiöiden juurisyihin sekä mietittiin konkreettisia ratkaisuja toimijoiden välisen yhteistyön edistämiseksi. 

Polis-kyselyn tuloksista ja ilmiötyöpajoissa nousseista toimenpide-ehdotuksista koostetaan yhteenveto, joka viedään tiedoksi hyvinvointialueen osallisuusvaliokunnalle, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnalle sekä lapsi- ja perheasianneuvostolle.  
 

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fiViestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Soile Asikainen
Puh. 013 330 4526
soile.asikainen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita:

Tilaa tiedotteita RSS-syötteenä:

Kuulumisia Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelta 

Uutiskirjeeseen on koottu tietoa hyvinvointialueen ajankohtaisista asioista. 

Kohti Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta

Uutiskirje käsittelee Siun soten muuttumista kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi. 

Omaishoidon uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan ajankohtaisia asioita Siun soten omaishoidosta.

Perhekeskusten terveiset

Uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Karjalan perhekeskusten kuulumisia.

Työkykyohjelman uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kuulumisia.

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)