Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista arkisto

Tiedotearkistot: 2023, 2022, 2021, 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

Sisältöjulkaisija

angle-left Asiakkaan ääni kuuluville Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen osallisuusohjelmassa
15.09.2023

Asiakkaan ääni kuuluville Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen osallisuusohjelmassa

”Kyselyitä riittää, mutta mihin niillä on ollut vaikutusta?” Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sotessa kyselyillä on ollut suora vaikutus ainakin hyvinvointialueen osallisuusohjelmaan, johon on koottu konkreettisiksi toimenpiteiksi asukkailta, henkilöstöltä ja luottamushenkilöiltä netissä, kuntakierroksilla sekä turuilla ja toreilla kerättyjen kyselyjen vastaukset.

– Hyvinvointialueen valmistelun aikana tehtyjen kyselyjen joka ikinen vastaus on käyty läpi ja kiteytetty konkreettisiksi toimenpiteiksi. Osallisuusohjelman kantavan teeman voikin sanoa olevan asukkaiden äänen kuuluminen ja näkyväksi tekeminen, kiteyttää Siun soten kumppanuuspäällikkö Maarita Mannelin.

Osallisuusohjelma on valmisteltu hyvinvointialueen osallisuusvaliokunnassa. Ohjelmaluonnos käsiteltiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnassa 14.9., josta se lähtee aluevaltuuston päätettäväksi.

– Osallisuusvaliokunnan henki on ollut se, että haluamme saada pohjoiskarjalaiset kokemaan, että Siun soten palvelut ovat heitä varten, ja asukkaille rakennetaan mahdollisuuksia tuoda ääntään esille palvelujen kehittämisessä. Siksi osallisuusohjelmaan on koottu toimenpiteitä, joilla lisäämme organisaation tietoa siitä, mitä asukkaat haluavat, tarvitsevat ja toivovat, kertoo osallisuusvaliokunnan puheenjohtaja Anu Huusko.

Siun soten osallisuusohjelman laatiminen sattuu oivalliseen ajankohtaan, sillä paraikaa vietetään kansallista asiakas- ja potilasturvallisuusviikkoa, jonka teemana on osallisuus. Siun sotessa asukaskyselyillä, asiakasraatitoiminnalla ja kokemusasiantuntijatoiminnalla on pitkät perinteet, mutta osallisuusohjelma laadittiin nyt ensimmäistä kertaa. Tavoitteena on myös koordinoidumpi ote osallisuustyöhön, mikä helpottaa itse asian tekemistä näkyväksi.

Osallisuusohjelman yksi tavoite – osallistumisen eri mahdollisuuksien kokoaminen verkkosivuilla yhteen – on samalla jo toteutunut: Siun soten verkkosivuille Osallistu ja vaikuta -osioon on koottu yhteen eri tavat antaa palautetta, vaikuttaa toimintaan, antaa vapaaehtoisapua tai vaikka toimia kokemusasiantuntijana. Sisältöä karttuu lisää sitä mukaa, kun osallisuusohjelman tavoitteita toteutetaan.

Seuraavaksi toteutukseen lähtee uudenlaisen polis-kyselyalustan pilotointi. Tietoa haetaan polis-kyselyn avulla nuorten yksinäisyyden kokemuksista sekä lapsiperheiden tuen tarpeesta. Polis-kyselyn kokeilu on osa Sitran rahoittamaa kaksivuotista Uudet vaikuttamisen tavat -hanketta.

Osallisuuden lonkerot ulottuvat laajalle, hyvinvointialuelaista strategiaan sekä asiakkaan oikeuksista hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, siksi ohjelma käsiteltiin myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnassa:

– Osallisuus lisää hyvinvointia ja hyvinvointi lisää osallisuutta. Tämä on myönteinen kehä, joka lisää koettua terveyttä. Lisäksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnassa päätämme muun muassa järjestöavustuksista, ja järjestöt puolestaan ovat merkittäviä osallisuuden ja osallistumisen mahdollistajia. Näin liitos osallisuuden sekä hyte-toiminnan välillä on selkeä, kuvaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan puheenjohtaja Virve Mikkonen.

Hyvinvointialuelain mukaan hyvinvointialueiden asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Osallisuusohjelmassa kerrotaan tavoitteet ja toimenpiteet osallisuustyön suunnittelulle, toimenpiteille ja onnistumisen arvioinnille.

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fi

Viestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Niina Vatanen
Puh. 013 330 4526
niina.vatanen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (verkkoviestintä)
Petriikka Ohtonen
puh. 013 330 4524
petriikka.ohtonen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita:

Tilaa tiedotteita RSS-syötteenä:

Kuulumisia Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelta 

Uutiskirjeeseen on koottu tietoa hyvinvointialueen ajankohtaisista asioista. 

Kohti Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta

Uutiskirje käsittelee Siun soten muuttumista kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi. 

Perhekeskusten terveiset

Uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Karjalan perhekeskusten kuulumisia.

Työkykyohjelman uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kuulumisia.

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)