Siun sote kuva

Yksilöasioiden jaosto

Yksilöasioiden jaostossa on viisi jäsentä. Jäseniksi voidaan valita muitakin kuin hallituksen jäseniä. Yksilöasioiden jaosto ratkaisee yksilöä koskevia asioita, kuten viranhaltijapäätöksistä tehtyjä oikaisuvaatimuksia mm. lastensuojelu- ja vammaispalveluasioissa. Jaoston pöytäkirjat eivät ole julkisia.

Yksilöasioiden jaoston jäsenet kaudella 2021–22, suluissa varajäsen:

Päivi Ainasto (Margareetta Räty)
Jaakko Karvonen (Elisa Hämynen)
Matti Kosonen (Vilho Mikkonen)
Paavo Lehikoinen (Susanna Karvinen-Kyllönen)
Marja-Leena Räsänen (Teemu Mustonen)

Yksilöasioiden jaoston puheenjohtajana toimii Päivi Ainasto ja varapuheenjohtajana Jaakko Karvonen.

Esityslistat ja pöytäkirjat 1.3.2020 alkaen etusivun linkki

Yhteystiedot_yksilöasioiden jaosto

Yksilöasioiden jaoston yhteystiedot

Jaoston puheenjohtaja
Päivi Ainasto
paivi.ainasto(at)luottamus.joensuu.fi
Puh. 041 465 4123

Jaoston esittelijänä toimii
Hallintopäällikkö
Kaisa Tanskanen
kaisa.tanskanen(at)siunsote.fi
Puh. 013 330 6605

somejako