Chat seniorineuvonta

Ikäihmisten palvelut kuva

Veteraanikuntoutus

Veteraanikuntoutukseen oikeutettuja ovat Suomessa asuvat vuosien 1939–1945 sotiin osallistuneet rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaavat rintamaveteraanit.

Veteraanikuntoutukseen ilmoittautuminen ja hakemuksen palauttaminen tapahtuu kotipaikkakunnan yhteyshenkilölle. Ilmoittautumislomakkeita saa terveyskeskuksista.

Laitos- ja päiväkuntoutushakemukseen on aina liitettävä lääkärinlausunto tai kuntoutussuunnitelma hakijan terveydentilasta ja kuntoutustarpeesta. Jos hakijalla on kiinteä hoitosuhde oman kunnan terveyskeskukseen, ei erillistä käyntiä lääkärin vastaanotolla välttämättä tarvita. Myös aviopuolison hakemukseen on liitettävä lääkärinlausunto. Lääkärinlausunto saa olla enintään vuoden vanha.

Avokuntoutukseen ohjatulla rintamaveteraanilla tulee olla lääkärin antama hoitomääräys (SV3), jossa yksilöidään tarvittavat hoito- ja kuntoutustoimenpiteet sekä näiden kannalta olennaiset rintamaveteraanin terveydentilaa koskevat tiedot.

Kuntoutus toteutetaan Valtiokonttorin vuosittain osoittaman määrärahan ja ohjeistuksen mukaisesti. Veteraanikuntoutus on rintamaveteraaneille ja kuntoutukseen osallistuneille aviopuolisoille ilmaista. Lisäksi Kansaneläkelaitos korvaa kuntoutuksesta aiheutuneet matkakustannukset halvinta matkustustapaa käyttäen kokonaan. Matkakorvaushakemuksen liitteenä on esitettävä todistus kuntoutuksessa käynnistä. Sotainvalidit hakevat korvaukset suoraan Valtiokonttorilta.

Sisältöjulkaisija

Rintamaveteraanit Heinävesi

Puhelin ja soittoajat
013 330 2264

ikäihmisten yhdistykset

Toimintaa ja tukea yhdistyksissä

jelli.fi

somejako