Navigaatiovalikko

Ei ole mitään sivuja, mitä näytetään nykyisellä tasolla.

Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut kuva

Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut

Etsitkö tätä?

Vaikeavammaisten palvelut

Vammaispalveluja myönnettäessä ei huomioida hakijan tuloja ja varallisuutta, vaan lähtökohtana on aina vamman tai pitkäaikaisen sairauden aiheuttama haitta. Palvelut myönnetään vammaispalvelulain perusteella ja ne kuuluvat erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin.

Asiakkaalle tehdään henkilökohtainen palvelutarpeen arviointi ja laaditaan palvelusuunnitelma kotikäynnin yhteydessä. Palvelusuunnitelma on sopimus, jossa kartoitetaan asiakkaan elämäntilanne ja elämisen taidot kokonaisvaltaisesti. Palvelusuunnitelmaan kirjataan asiakkaan tarvitsemat palvelut ja tukitoimet, joilla pyritään auttamaan arjessa selviytymistä ja tukemaan omatoimisuutta.

Palvelusuunnitelman laatimisesta vastaa Siun sote. Se tehdään aina yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Palvelusuunnitelman laatimisessa kuullaan tarvittaessa myös eri asiantuntijoita.

Palvelusuunnitelmaan kirjataan asiakkaan, hänen perheensä ja lähiyhteisönsä esittämät toiveet ja tarpeet palveluista ja tukitoimista. Suunnitelmassa sovitaan haettavista palveluista sekä siitä, kuka vastaa mistäkin palvelusuunnitelmaan kirjatusta asiasta.

Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat

Määrärahasidonnaisia palveluja ja taloudellisia tukitoimia ovat

  • ylimääräiset vaatekustannukset
  • päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet
  • sopeutumisvalmennus
  • ylimääräiset erityisravintokustannukset.

Kehitysvammaisten palvelut

Kehitysvammaiselle henkilölle voidaan tarvittaessa myöntää erityishuollon palveluja, jos sen tarve johtuu ensisijaisesti kehitysvammasta ja yleiset palvelut eivät riitä kattamaan riittävää palvelutarvetta.

Kehitysvammaisten erityishuollon tarkoituksena on edistää kehitysvammaisen ihmisen suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, toimeentulosta ja sopeutumisesta yhteiskuntaan sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja huolenpito.
  
Kehitysvammaisen erityishuolto-ohjelma laaditaan, mikäli asiakas ei saa tarvitsemiaan palveluja ensisijaisten lakien perusteella tai ne eivät ole asiakkaan edun mukaisia.

Erityishuollon yksilölliseksi toteuttamiseksi jokaiselle sen piirissä olevalle henkilölle tulee laatia erityishuolto-ohjelma. Erityishuolto-ohjelma laaditaan yhteistyössä asianomaisen henkilön, hänen edunvalvojansa tai muun huoltajansa ja mahdollisesti muiden sidosryhmien kanssa. Ohjelma on tarpeen mukaan tarkistettava.

Erityishuoltona myönnettävistä palveluista päätöksen tekee Päätöksiä tekevä vaativan moniammatillisen tuen asiantuntijaryhmä.

Erityishuoltoon kuuluvia palveluja voivat olla esimerkiksi

  • asumispalvelut
  • työ- ja päivätoiminta
  • kuntouttava päivähoito
  • aamu- ja iltapäivätoiminta
  • erityisryhmien asiantuntijapalvelut
  • vakituisen tai tilapäisen hoidon järjestäminen.

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut koskevat ensisijaisesti myös kehitysvammaisia ihmisiä.

 

Vammaispalvelujen puhelinneuvonta p. 013 330 2807 on tarkoitettu sekä asiakkaille että yhteistyökumppaneille.

Puhelinneuvonta palvelee maanantaista keskiviikkoon klo 8.30 - 10.30.

 

Kuljetuspalveluasiat, yhteys vammaispalvelujen puhelinneuvontaan (yhteystiedot yllä).

 

Palvelutarpeenarviointiyksikkö (uudet asiakkuudet)

Sosiaalityöntekijä, p. 013 330 5732

Sosiaalityöntekijä, p. 013 330 5919 (15.1. - 15.3.2024)

 

Sosiaaliohjaaja, p. 013 330 5211

Sosiaaliohjaaja, p. 013 330 5604

Sosiaaliohjaaja, p. 013 330 5044

Sosiaaliohjaaja, p. 013 330 5307

Sosiaaliohjaaja, p. 013 330 5264

Sosiaaliohjaaja, p. 013 330 5597

 

Johtavat sosiaalityöntekijät

p. 013 330 5024 ja p. 013 330 5893

 

Sisältöjulkaisija

Vammaispalvelujen sosiaaliohjaus

Puhelin ja soittoajat
Sosiaaliohjaaja 013 330 5105
Sosiaalityöntekijä 013 330 5140
Käyntiosoite
Ylämyllyntie 94
Postiosoite
80400 Ylämylly

Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut Tee hakemus verkossa

Yhteystiedot - vammaispalvelujen puhelinneuvonta

Yhteystiedot

Vammaispalvelujen puhelinneuvonta
asiakkaille ja yhteistyökumppaneille

Puh. 013 330 2807
ma–ke klo 8.30–10.30

 

 

Henkilökunnan yhteystiedot perhe ja sosiaalipalvelut

vammaisten yhdistykset linkki

Toimintaa ja tukea yhdistyksissä

lahella.fi

somejako