Navigaatiovalikko

Ei ole mitään sivuja, mitä näytetään nykyisellä tasolla.

Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut kuva

Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut

Etsitkö tätä?

Vaikeavammaisten palvelut

Vammaispalveluja myönnettäessä ei huomioida hakijan tuloja ja varallisuutta, vaan lähtökohtana on aina vamman tai pitkäaikaisen sairauden aiheuttama haitta. Palvelut myönnetään vammaispalvelulain perusteella ja ne kuuluvat erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin.

Asiakkaalle tehdään henkilökohtainen palvelutarpeen arviointi ja laaditaan palvelusuunnitelma kotikäynnin yhteydessä. Palvelusuunnitelma on sopimus, jossa kartoitetaan asiakkaan elämäntilanne ja elämisen taidot kokonaisvaltaisesti. Palvelusuunnitelmaan kirjataan asiakkaan tarvitsemat palvelut ja tukitoimet, joilla pyritään auttamaan arjessa selviytymistä ja tukemaan omatoimisuutta.

Palvelusuunnitelman laatimisesta vastaa Siun sote. Se tehdään aina yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Palvelusuunnitelman laatimisessa kuullaan tarvittaessa myös eri asiantuntijoita.

Palvelusuunnitelmaan kirjataan asiakkaan, hänen perheensä ja lähiyhteisönsä esittämät toiveet ja tarpeet palveluista ja tukitoimista. Suunnitelmassa sovitaan haettavista palveluista sekä siitä, kuka vastaa mistäkin palvelusuunnitelmaan kirjatusta asiasta.

Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat

Määrärahasidonnaisia palveluja ja taloudellisia tukitoimia ovat

 • ylimääräiset vaatekustannukset
 • päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet
 • sopeutumisvalmennus
 • ylimääräiset erityisravintokustannukset.

Kehitysvammaisten palvelut

Kehitysvammaiselle henkilölle voidaan tarvittaessa myöntää erityishuollon palveluja, jos sen tarve johtuu ensisijaisesti kehitysvammasta ja yleiset palvelut eivät riitä kattamaan riittävää palvelutarvetta.

Kehitysvammaisten erityishuollon tarkoituksena on edistää kehitysvammaisen ihmisen suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, toimeentulosta ja sopeutumisesta yhteiskuntaan sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja huolenpito.
  
Kehitysvammaisen erityishuolto-ohjelma laaditaan, mikäli asiakas ei saa tarvitsemiaan palveluja ensisijaisten lakien perusteella tai ne eivät ole asiakkaan edun mukaisia.

Erityishuollon yksilölliseksi toteuttamiseksi jokaiselle sen piirissä olevalle henkilölle tulee laatia erityishuolto-ohjelma. Erityishuolto-ohjelma laaditaan yhteistyössä asianomaisen henkilön, hänen edunvalvojansa tai muun huoltajansa ja mahdollisesti muiden sidosryhmien kanssa. Ohjelma on tarpeen mukaan tarkistettava.

Erityishuoltona myönnettävistä palveluista päätöksen tekee erityishuollon johtoryhmä.

Erityishuoltoon kuuluvia palveluja voivat olla esimerkiksi

 • asumispalvelut
 • työ- ja päivätoiminta
 • kuntouttava päivähoito
 • aamu- ja iltapäivätoiminta
 • erityisryhmien asiantuntijapalvelut
 • vakituisen tai tilapäisen hoidon järjestäminen.

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut koskevat ensisijaisesti myös kehitysvammaisia ihmisiä.

 

Vammaispalvelujen puhelinneuvonta p. 013 330 5552 on tarkoitettu sekä asiakkaille että yhteistyökumppaneille maanantaista perjantaihin klo 8–11 ja 12–15.

Puhelinneuvonta palvelee 1.10.2022 alkaen maanantaista keskiviikkoon klo 8.30 - 10.30.

 

Kuljetuspalveluasiat/sosiaaliohjaajat

 • Ilomantsi, Lieksa, Kontiolahti ja Joensuu (Eno, Uimaharju, Marjala ja Noljakka) p. 013 330 5604

 • Joensuu (muut kuin yllä mainitut alueet) p. 013 330 5742

 • Kitee, Rääkkylä ja Tohmajärvi p. 013 330 5307

 • Nurmes, Juuka, Valtimo, Polvijärvi, Outokumpu, Liperi ja Heinävesi p. 013 330 5105

 

Palvelutarpeenarviointiyksikkö

Läntinen ja pohjoinen alue, sosiaalityöntekijä, p. 013 330 5732

Läntinen alue, sosiaaliohjaaja, p. 013 330 5211

Pohjoinen alue, sosiaaliohjaaja, p. 013 330 5604

 

Sisältöjulkaisija

Vammaispalvelujen sosiaaliohjaus

Puhelin ja soittoajat
Sosiaaliohjaaja 013 330 5181
Sosiaalityöntekijä 013 330 5140
Johtava sosiaalityöntekijä 013 330 5024
Käyntiosoite
Ylämyllyntie 94
Postiosoite
80400 Ylämylly

Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut Tee hakemus verkossa

Yhteystiedot - vammaispalvelujen puhelinneuvonta

Yhteystiedot

Vammaispalvelujen puhelinneuvonta
asiakkaille ja yhteistyökumppaneille

Puh. 013 330 5552
ma–pe klo 8–11 ja 12–15

Henkilökunnan yhteystiedot perhe ja sosiaalipalvelut

Lomake Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut

vammaisten yhdistykset linkki

Toimintaa ja tukea yhdistyksissä

jelli.fi

somejako