Navigaatiovalikko

Ei ole mitään sivuja, mitä näytetään nykyisellä tasolla.

Aikuissosiaalityö kuva

Välitystilipalvelu

Välitystilin avulla autetaan asiakasta, jolla on toistuvasti vakavia ongelmia raha-asioidensa hoitamisessa.

Asiakas sitoutuu vapaaehtoisesti palveluun, jossa hänen tulonsa ohjautuvat sosiaalitoimen hallinnassa olevalle tilille. Tililtä hoidetaan asiakkaan päivittäiset menot ja raha-asiat yhdessä sovitun mukaisesti. Asiakkaalle annetaan hänen jäljelle jäävistä varoistaan käyttöraha.

Välitystilipalvelussa on kyse asiakkaan ja sosiaalitoimen välisestä sopimuksesta raha-asioiden hoidossa. Asiakas ei ole tällöin holhouksen alaisena tai yleisen edunvalvonnan piirissä.

Yhteystiedot

Sosiaalipalvelujen keskitetty puhelinpalvelu

Ota yhteyttä, jos tarvitset tukea, ohjausta ja neuvontaa arkielämäntilanteissa. Sosiaalipalvelujen keskitetty puhelinpalvelu on sosiaalitoimistojen yhteinen palvelunumero ja palvelee työikäisiä asiakkaita.


Voit ottaa yhteyttä, jos sinulla on esimerkiksi vaikeuksia selvitä arjesta, vaikeuksia päästä elämässä eteenpäin pitkittyneen työttömyyden tai alentuneen työkyvyn vuoksi, ongelmia asumisessa, tarve sosiaalipalveluihin liittyvään ohjaukseen ja neuvontaan tai taloudellisia ongelmia.

Palvelun kielet: suomi, englanti.

Välitystilipalvelu

Yhteystiedot

  • Aukioloajat
    • Maanantai—Perjantai 10.00—14.00

Apua talous- ja velkahuolissa linkit

sosiaalialan yhdistykset linkki

Toimintaa ja tukea yhdistyksissä

lahella.fi

somejako