Navigaatiovalikko

Ei ole mitään sivuja, mitä näytetään nykyisellä tasolla.

Aikuissosiaalityö kuva

Välitystilipalvelu

Välitystilin avulla autetaan asiakasta, jolla on toistuvasti vakavia ongelmia raha-asioidensa hoitamisessa.

Asiakas sitoutuu vapaaehtoisesti palveluun, jossa hänen tulonsa ohjautuvat sosiaalitoimen hallinnassa olevalle tilille. Tililtä hoidetaan asiakkaan päivittäiset menot ja raha-asiat yhdessä sovitun mukaisesti. Asiakkaalle annetaan hänen jäljelle jäävistä varoistaan käyttöraha.

Välitystilipalvelussa on kyse asiakkaan ja sosiaalitoimen välisestä sopimuksesta raha-asioiden hoidossa. Asiakas ei ole tällöin holhouksen alaisena tai yleisen edunvalvonnan piirissä.

Yhteystiedot

Joensuun sosiaalipalvelut

Työikäisten sosiaalipalvelut. Täydentävä- ja ehkäisevä toimeentulotuki, välitystilipalvelu, asunnottomien palvelut ja kuntouttavan työtoiminnan palvelut.


Asiointi tapahtuu pääasiassa ajanvarauksella.

Palvelun kielet: suomi, englanti.

Välitystilipalvelu

Käyntitiedot

  • Aukioloajat
    • Asiointi ilman ajanvarausta:
    • Maanantai—Perjantai 10.00—12.00
    • Asiointi ilman ajanvarausta:

Apua talous- ja velkahuolissa linkit

sosiaalialan yhdistykset linkki

Toimintaa ja tukea yhdistyksissä

lahella.fi

somejako