PKKS ulkokuva

Vainajan näyttäminen ja hakeminen

Vainajan näyttäminen ja hakeminen

Läheisen menetyksen sattuessa on surunkin keskellä hoidettava erilaisia kuolemaan liittyviä käytännön asioita. Keskussairaalan taholta autamme ja tuemme näitä sinua näiden asioiden hoitamisessa.

Sairaalassa menehtynyt läheisesi voi olla jonkin aikaa osastolla. Omaiset ja läheiset voivat käydä katsomassa vainajaa osastolla tai sairaalan kappelissa. Voit sopia vainajan pukemiseen ja hakemiseen liittyvistä yksityiskohdista läheistäsi hoitaneen henkilöstön tai hautaustoimiston henkilökunnan kanssa.

Saattohetkeen tai -hartauteen voit pyytää mukaan sairaalapapin tai henkilön vainajan vakaumuksellisesta tai uskonnollisesta yhteisöstä.

Keskussairaalan vainajien säilytystilat ja kappeli sijaitsevat obduktio-osastolla. Osastolla tehdään myös lääketieteellisiä kuolemansyyn selvityksiä.

Hautauslupa

Vainajan luovutus ja hautaaminen on mahdollista hautausluvan kirjoittamisen jälkeen. Läheistäsi hoitanut lääkäri kirjoittaa hautausluvan, mikäli kuolemansyyn selvittämiseksi tehtäviin tutkimuksiin ei ole aihetta. Muussa tapauksessa hautauslupa kirjoitetaan näiden tutkimusten jälkeen.

Keskussairaalassa hautauslupa toimitetaan sairaalan obduktio-osastolle ja luovutetaan vainajaa noudettaessa omaiselle tai häntä edustavalle hautaustoimistolle. Tarvittaessa saatte kopion luvasta läheistänne hoitaneelta osastolta tai poliklinikalta. Jos hautauslupaa ei ole toimitettu suoraan obduktio-osastolle, pyydämme esittämään hautausluvan obduktion henkilökunnalle vainajaa haettaessa.

Toimi näin

Vainajan näyttämisessä ja hakemisessa toivomme, että sovit hakemisajasta ja näytöstä etukäteen obduktion lääkintävahtimestarin kanssa. Vainajan hakeminen obduktio-osastolta tapahtuu arkisin kello 11–14.30.

Virka-ajan ulkopuolella hakemisesta sovitaan sairaalan vahtimestareiden kanssa.

Vainajan omaisille, vainajan tiedot

Vainajan tiedot

Vainajan tiedot ovat salassa pidettäviä. Vainajaa koskevia tietoja voidaan luovuttaa vain niiltä osin kuin tiedot ovat välttämättömiä näiden etujen tai oikeuksien selvittämiseksi tai toteuttamiseksi esimerkiksi potilasvahinkoepäilyssä tai testamenttikiistassa.

Täytä hakemus vainajan tietojen luovuttamisesta.pdf ja lähetä se sähköisesti Suomi.fi viestit -palvelussa tai postitse kuntayhtymän kirjaamoon.

Lue lisää vainajan tiedot -sivulta.

Yhteystiedot

Pohjois-Karjalan keskussairaala

Pohjois-Karjalan keskussairaala on laajan päivystyksen sairaala, joka on jo pitkään ollut yksi Suomen tuottavimmista keskussairaaloista. Sairaalan hoidon laatu ja potilasturvallisuus ovat kansallisissa vertailuissa huippuluokkaa.

Keskussairaalasta löytyvät kaikki tärkeimmät erikoisalat avosydänkirurgiaa ja neurokirurgiaa lukuun ottamatta.


Pääsisäänkäynti muuttunut väliaikaisesti

Pääsisäänkäynti on siirtynyt peruskorjauksen ajaksi H-siipeen sairaalan sisäpihalle, Tikkarinteen puolelle.

Jos saavut autolla, pysäköi parkkihalliin, josta on opasteet väliaikaiselle sisäänkäynnille. H-siiven sisäänkäynnin edessä on lyhyeen pysäköimiseen tarkoitettuja paikkoja saattoliikenteelle.


Päivystyksen sisäänkäyntiin peruskorjaus ei vaikuta. J-rakennuksessa olevan päivystyksen sisäänkäynnin kautta saapuvat päivystyspotilaiden lisäksi synnyttäjät ja lastenkeskuksen asiakkaat, kuten tähänkin saakka.


Asiakaspysäköinti

Pysäköintitalo sijaitsee heti sairaalan sisääntulotien vasemmalla puolella. Sairaalan alueella on muutamia pysäköintipaikkoja myös ulkoalueilla. Pääsisäänkäynnin ja päivystyksen edessä on 30 minuutin pysäköintipaikkoja saatto- ja hakuliikenteelle. Sairaalan alueella pysäköinti on pääasiassa maksullista. Alueella on vain muutama maksuton kiekkopaikka ja koko alue on pysäköinnin valvonnan piirissä. Invalidipaikkoja on ulkoalueilla muun muassa pääsisäänkäynnin luona sekä pysäköintitalon 2. kerroksessa.


Pääaulassa on odotustilaa, ilmoittautumispiste ja vahtimestarien neuvonta/infopiste.

Palvelun kielet: suomi, englanti.

Vainajan näyttäminen ja hakeminen
Obduktio-osasto ja kappeli, G-siipi, K-kerros, arkisin klo 7–14.30. Sisäänkäynti ulkokautta Tikkarinteen puolelta. Asiointi vain ajanvarauksella.

Käyntitiedot

Muut yhteystiedot

somejako