Puheterapia lapsen puheen ja kielen kehitys pääkuva

Tyypillinen lapsen puheen ja kielen kehitys

Alle on koottu keskeisiä lapsen puheen ja kielen kehityksen virstanpylväitä ikäkausittain.  Tietyn iän alla kuvatut taidot kehittyvät kyseisen ikävuoden aikana. Huomioithan, että lapsen puhe ja kieli kehittyvät yksilöllisesti ja jokaisella omaan tahtiinsa. On myös normaalia, etteivät puhe ja kieli välttämättä kehity tasaisesti vaan pyrähdyksittäin.

Alle 1-vuotias

 • suuntautuu ja reagoi ääniin

 • käyttää ilmeitä ja eleitä

 • ääntelee eri tavoin

 • jokeltelee tavuin (esim. ma-ma, tä-tä)

 • reagoi omaan nimeensä, etsii katseella tutun esineen

 • leikkii tutkien ympäristön esineitä ja asioita

 1-vuotias

 • ymmärtää puhetta huomattavasti enemmän kuin tuottaa

 • noudattaa lyhyitä, yksinkertaisia ja konkreettisia ohjeita, kuten "Tule tänne"

 • osoittelee ja nimeää esineitä

 • jäljittelee muiden ihmisten puhetta

 • käyttää eleitä

 • tuottaa ensimmäiset sanansa, sanahahmot voivat olla puutteellisia ja epäselviä

 • sanavarasto alkaa kasvaa

2-vuotias

 • ymmärtää yksinkertaisia ohjeita, kuten "Anna isälle pallo"

 • ymmärtää keskimäärin noin 200 sanan merkityksen

 • ilmaisee itseään yksittäisin sanoin ja lyhyin lausein

 • tuottavassa sanavarastossa yksilöllistä vaihtelua

 • ääntäminen voi olla epätarkkaa

 • leikkii symbolista leikkiä, esimerkiksi leikkii juovansa mehua tyhjästä kupista

3-vuotias

 • ymmärtää konkreettista arkikieltä ja lyhyitä kaksiosaisia ohjeita

 • alkaa omaksua ensimmäisiä käsitteitä kuten perusvärejä, erottaa toisistaan ison ja pienen jne.

 • tuottaa monisanaisia lauseita, käyttää ilmaisussaan käsky-, kielto- ja kysymyslauseita

 • kielioppi kehittyy, mutta ns. omat taivutusmuodot vielä tavallisia

 • puhe on tutuille ihmisille pääasiassa ymmärrettävää, äännevirheet vielä tavallisia

 • opettelee yhteisleikkiä muiden lasten kanssa

4-vuotias

 • ymmärtää tavallista arkipuhetta ja useampiosaisia ohjeita

 • hallitsee kielen perussäännöt: muodostaa lauseita ja taivuttaa sanoja useimmiten oikein, käyttää sivulauseita

 • kerrontataidot kehittyvät

 • käyttää runsaasti eri sanaluokkien sanoja

 • käsitteistö laajenee ja tarkentuu

 • puhe on vieraammallekin kuulijalle pääasiassa ymmärrettävää

 • leikkii yhteisleikkejä ikätovereidensa kanssa

5-vuotias

 • hallitsee vuorovaikutuksen perustaidot: kuuntelee toisten puhetta, vuorottelee ja esittää kysymyksiä

 • ymmärtää ja käyttää kieltä monipuolisesti ja sujuvasti

 • monipuolinen sanavarasto

 • äännevirheitä voi vielä esiintyä, erityisesti /l/-,  /s/- ja /r/- virheet yleisiä

 

Yhteystiedot puheterapia

Yhteystiedot

Lasten puheterapian neuvonta
Puh. 013 330 7834
ma, ti ja to, pe klo 11.30–12.30

Aikuisten puheterapian neuvonta
Puh. 013 330 7954
ma klo 12-13

Puheterapian jonotiedustelut
Puh. 013 330 8032
ma–to klo 8–15 ja pe klo 8–14

Puheterapeuttien yhteystiedot löydät sivuston haun avulla (esim. avainsanalla "puheterapeutti")
Henkilökunnan yhteystietohaku

Linkit lasten puheterapia

somejako