Kuntoutus kuva

Toimintaterapia

Toimintaterapiassa pyritään vaikuttamaan yksilön toimintamahdollisuuksiin, joita saattavat rajoittaa erilaiset kehitykselliset häiriöt, ikääntymisen mukanaan tuomat muutokset, sairaudet tai vammat.

Toimintaterapiasta hyötyvät henkilöt, jotka tarvitsevat tukea, ohjausta tai harjoitusta päivittäisistä toiminnoista selviytymiseksi tai niiden tueksi.

Toimintaterapian avulla opastetaan asiakasta

  • löytämään ja hallitsemaan keinoja huolehtia itsestään
  • olemaan vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa
  • leikkimään
  • opiskelemaan
  • tekemään työtä
  • viettämään vapaa-aikaa.

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka pohjautuu toimintaterapeutin tekemään yksilön toimintakyvyn arviointiin.

Toimintaterapeutteja työskentelee terveysasemilla, perhekeskuksissa, kotikuntoutuksessa, erikoissairaanhoidon osastoilla ja poliklinikalla sekä kuntoutusosastoilla. Tarvittaessa palveluja ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta.

Lasten ja nuorten toimintaterapia

Lasten toimintaterapiassa tarjoamme palveluja pääasiallisesti 3–7-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen. Lasten toimintaterapia on maksutonta ja alkukartoitukseen voi hakeutua ilman lähetettä.

Alkukartoituksessa tärkeää on vanhempien, päivähoidon ja koulun näkemys lapsesta sekä mahdolliset huolen aiheet. Toimintaterapeutin arviointi sisältää 1–5 käyntiä, joiden aikana arvioidaan muun muassa käden taitoja, kehon hallintaa, näönvaraista hahmottamista, aistisäätelyä ja leikkiä.  Arvioinnissa mietimme keinoja lapsen kehityksen tukemiseen kodin ja päivähoidon tai koulun arjessa sekä jatkotyöskentelyn tarpeita. Arviointikäyntejä voi olla vastaanoton lisäksi päiväkodissa tai koulussa.

Arvioinnin pohjalta suunniteltujen terapiajaksojen tavoite on tukea arjessa harjoittelua. Terapiajakso voi toteutua yksilö-, ryhmä- tai ohjauskäynteinä yhdessä perheen kanssa laadittujen tavoitteiden mukaisesti.

Konsultaatiokäynneillä voimme antaa tietoa ja vinkkejä päiväkotiin, kouluun tai muille lasten ja perheiden kanssa työtä työskenteleville tahoille.

Työikäisten ja ikääntyneiden toimintaterapia

Toimintaterapeutti arvioi tarvittaessa työikäisen tai ikääntyneen henkilön apuvälinetarpeita, hankkii apuvälineet sekä ohjaa apuvälineiden käyttöä arkielämän toiminnoissa. Toimintaterapeutti valmistaa tarvittaessa yksilöllisiä ortooseja, joita ovat esimerkiksi erilaiset yläraajatuet sekä kaularankaortoosit.

Työikäisten ja ikääntyneiden toimintaterapiaan tarvitaan lääkärin lähete. Kotikuntoutuksessa toimintaterapeutti toimii osana kotikuntoutuksen moniammatillista tiimiä.

Sisältöjulkaisija

Lasten toimintaterapia / Liperi, Polvijärvi, Outokumpu, Heinävesi

Puhelin ja soittoajat
013 330 7293
ma-to 8-16 pe 8-15
013 330 5133
ma-to 8-16 pe 8-15
Käyntiosoite
Liperin terveysasema, Käsämäntie 111c
Postiosoite
83100 Liperi

Siun soten terveysasemat Yhteystiedot

Siun soten terveysasemat

Yhteystiedot henkilökunta

Henkilökunnan yhteystiedot

kuntoutumistalo.fi linkki

Tietoa, tukea ja ohjeita

kuntoutumistalo.fi

somejako