Asiointi kuva

Tietojen tarkastaminen ja korjaaminen

Omien perustietojen muuttaminen

Jos haluat muuttaa omia perustietojasi, esim. puhelinnumeron tai yhteyshenkilön, se onnistuu ottamalla yhteyttä terveysasemalle tai sähköisesti Medinetissä.

Ammatin, kutsumanimen tai äidinkielen voi muuttaa Digi- ja väestötietoviraston sivuilla.

Asiakas- ja potilastietojen tarkastaminen

Asiakkaalla ja potilaalla on halutessaan oikeus tarkistaa omat tietonsa asiakas- ja potilastietorekisteristä. Tarkastuspyynnön voi tehdä sähköisen asiointipalvelun kautta tai Asiakas-/potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntö -lomakkeella ja toimittaa sen sähköisesti Suomi.fi viestit-palvelussa tai postittaa täytetyn lomakkeen Siun soten kirjaamoon.

Rekisteröidyn esittämästä pyynnöstä voidaan periä maksu tai kieltäytyä kokonaan tiedon luovuttamisesta, jos tiedon antaminen on kohtuutonta, perusteetonta tai pyyntö esitetään toistuvasti (tietosuoja-asetus 12 artikla 5 kohta).

Virheellisten rekisteritietojen korjaaminen

Asiakkaalla ja potilaalla on oikeus pyytää virheellisten rekisteritietojen korjaamista. Korjaamisvaatimuksen voi tehdä sähköisen asiointipalvelun kautta tai Asiakas-/potilasrekisteriin tallennetun henkilötiedon korjaamisvaatimus -lomakkeella ja toimittaa sen sähköisesti Suomi.fi viestit-palvelussa tai postittaa täyteyn lomakkeen Siun soten kirjaamoon.

Korjaamisvaatimuksen käsittely

  • Asiakas/potilas tai hänen edustajansa tekee henkilötiedon korjaamisvaatimuksen.
  • Kirjaamo kirjaa vaatimuksen ja toimittaa sen kirjauksen tehneen työntekijän esimiehelle tai pienemmissä korjauksissa suoraan kirjauksen tehneelle työntekijälle.
  • Mikäli korjaamisvaatimukseen suostutaan, lähetämme vaatimuksen tekijälle korjatut asiakirjat.
  • Mikäli korjaamisvaatimukseen ei suostuta, lähetämme vaatimuksen tekijälle kieltäytymistodistuksen.

Pyrimme käsittelemään korjaamisvaatimukset yhden kuukauden kuluessa.

Tekstiviestilupa

Voit antaa Siun sotelle luvan lähettää sinulle tekstiviestejä ottamalla yhteyttä terveysasemalle tai sähköisesti Medinetissä.

Siun sote voi lähettää tekstiviestillä muun muassa ajanvaraustietoja, muistutuksia ajanvarauksista tai infoviestejä esimerkiksi laboratoriokokeista.

Voit peruuttaa tekstiviestiluvan milloin tahansa joko Medinetin kautta tai asioidessasi terveydenhuollossa.

Etusivun linkki korjaamisvaatimus

Asiakas- ja tai potilasrekisteripyynnön miunpalvelulinkki

Yhteystiedot tietojen tarkastaminen ja korjaaminen

Yhteystiedot

Kirjaamo

Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu

Avoinna ma–pe klo 9.00–14.30
Puh. 013 330 8285
Sähköposti: kirjaamo(at)siunsote.fi

Potilaskertomusarkisto

Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu

Puh. 013 330 1103, ti–pe klo 9–14

Linkki Suomi.fi viestit-palvelu

Linkki asiakirja- ja tietopalvelumaksut

somejako