Asiointi kuva

Tietojen tarkastaminen ja korjaaminen

Asiakas- ja potilastietojen tarkastaminen

Asiakkaalla ja potilaalla on halutessaan oikeus tarkistaa omat tietonsa asiakas- ja potilastietorekisteristä. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti Asiakas-/potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntö -lomakkeella.

Erikoissairaanhoitoa koskeva tarkastuspyyntö toimitetaan keskussairaalan potilaskertomusarkistoon ja perusterveydenhuoltoa koskeva tarkastuspyyntö omalle terveysasemalle.

Sosiaalihuollon tarkastuspyynnön voi toimittaa Joensuun kantakaupungin (eteläinen-keskusta, Niinivaara, pohjoinen-keskusta, Rantakylä, Karsikko, Siilainen) osalta Siun soten kirjaamoon ja muualla maakunnassa kyseisten sosiaalipalvelujen toimipisteelle.

Virheellisten rekisteritietojen korjaaminen

Asiakkaalla ja potilaalla on oikeus pyytää virheellisten rekisteritietojen korjaamista. Korjaamisvaatimuksen voi tehdä sähköisen asiointipalvelun kautta tai Asiakas-/potilasrekisteriin tallennetun henkilötiedon korjaamisvaatimus -lomakkeella ja toimittaa sen sähköisesti Suomi.fi viestit-palvelussa tai postittaa täyteyn lomakkeen Siun soten kirjaamoon.

Korjaamisvaatimuksen käsittely

  • Asiakas/potilas tai hänen edustajansa tekee henkilötiedon korjaamisvaatimuksen.
  • Kirjaamo kirjaa vaatimuksen ja toimittaa sen kirjauksen tehneen työntekijän esimiehelle tai pienemmissä korjauksissa suoraan kirjauksen tehneelle työntekijälle.
  • Mikäli korjaamisvaatimukseen suostutaan, lähetämme vaatimuksen tekijälle korjatut asiakirjat.
  • Mikäli korjaamisvaatimukseen ei suostuta, lähetämme vaatimuksen tekijälle kieltäytymistodistuksen.

 

Pyrimme käsittelemään korjaamisvaatimukset yhden kuukauden kuluessa.

Etusivun linkki korjaamisvaatimus

Yhteystiedot tietojen tarkastaminen ja korjaaminen

Yhteystiedot

Kirjaamo

Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu

Avoinna ma–pe klo 9.00–14.30
Puh. 013 330 8285
Sähköposti: kirjaamo(at)siunsote.fi

Potilaskertomusarkisto

Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu

Puh. 013 330 1103, ma–pe klo 7.30–15.15
Faksi 013 330 1106

Linkki Suomi.fi viestit-palvelu

Linkki asiakirja- ja tietopalvelumaksut

somejako