Asiointi kuva

Tietojen tarkastaminen ja korjaaminen

Omien perustietojen muuttaminen

Osoitetietojasi voit muuttaa Digi- ja väestötietoviraston muuttoilmoituksella. Tiedot päivittyvät Siun sotelle kerran viikossa.

Jos haluat muuttaa omia perustietojasi, esim. puhelinnumeron tai yhteyshenkilön

  • Terveydenhuollon asiakas: ota yhteyttä terveysasemallesi tai asioi sähköisesti Medinetissä
  • Sosiaalihuollon asiakas: ota yhteyttä asioitasi hoitavaan työntekijään tai soita toimipisteesi palvelunumeroon

Ammatin, kutsumanimen tai äidinkielen voi muuttaa Digi- ja väestötietoviraston sivuilla.

Asiakas- ja potilastietojen tarkastaminen

Asiakkaalla ja potilaalla on halutessaan oikeus tarkistaa omat tietonsa asiakas- ja potilastietorekisteristä. Tarkastuspyynnön voi tehdä sähköisen asiointipalvelun kautta tai Asiakas-/potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntö -lomakkeella ja postittaa täytetyn lomakkeen Siun soten kirjaamoon.

Rekisteröidyn esittämästä pyynnöstä voidaan periä maksu tai kieltäytyä kokonaan tiedon luovuttamisesta, jos tiedon antaminen on kohtuutonta, perusteetonta tai pyyntö esitetään toistuvasti (tietosuoja-asetus 12 artikla 5 kohta).

Virheellisten rekisteritietojen korjaaminen

Asiakkaalla ja potilaalla on oikeus pyytää virheellisten rekisteritietojen korjaamista. Korjaamisvaatimuksen voi tehdä sähköisen asiointipalvelun kautta tai Asiakas-/potilasrekisteriin tallennetun henkilötiedon korjaamisvaatimus -lomakkeella ja postittaa täytetyn lomakkeen Siun soten kirjaamoon.

Korjaamisvaatimuksen käsittely

  • Asiakas/potilas tai hänen edustajansa tekee henkilötiedon korjaamisvaatimuksen.
  • Kirjaamo kirjaa vaatimuksen ja toimittaa sen kirjauksen tehneen työntekijän esimiehelle tai pienemmissä korjauksissa suoraan kirjauksen tehneelle työntekijälle.
  • Mikäli korjaamisvaatimukseen suostutaan, lähetämme vaatimuksen tekijälle korjatut asiakirjat.
  • Mikäli korjaamisvaatimukseen ei suostuta, lähetämme vaatimuksen tekijälle kieltäytymistodistuksen.

Pyrimme käsittelemään korjaamisvaatimukset yhden kuukauden kuluessa.

Etusivun linkki korjaamisvaatimus

Asiakas- ja tai potilasrekisteripyynnön miunpalvelulinkki

Yhteystiedot tietojen tarkastaminen ja korjaaminen

Yhteystiedot

Kirjaamo

Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu

Avoinna ma–pe klo 9.00–14.30
Puh. 013 330 8285, ti, ke, to klo 10–14.30
Sähköposti: kirjaamo(at)siunsote.fi

Arkisto- ja tietopalvelut

Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu

Puh. 013 330 8285, ti, ke, to klo 10–14.30

Linkki asiakirja- ja tietopalvelumaksut

somejako