Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut

Etsitkö tätä?

Vaikeavammaisten palvelut

Vammaispalveluja myönnettäessä ei huomioida hakijan tuloja ja varallisuutta, vaan lähtökohtana on aina vamman tai pitkäaikaisen sairauden aiheuttama haitta. Palvelut myönnetään vammaispalvelulain perusteella ja ne kuuluvat erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin.

Asiakkaalle tehdään henkilökohtainen palvelutarpeen arviointi ja laaditaan palvelusuunnitelma kotikäynnin yhteydessä. Palvelusuunnitelma on sopimus, jossa kartoitetaan asiakkaan elämäntilanne ja elämisen taidot kokonaisvaltaisesti. Palvelusuunnitelmaan kirjataan asiakkaan tarvitsemat palvelut ja tukitoimet, joilla pyritään auttamaan arjessa selviytymistä ja tukemaan omatoimisuutta.

Palvelusuunnitelman laatimisesta vastaa Siun sote. Se tehdään aina yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Palvelusuunnitelman laatimisessa kuullaan tarvittaessa myös eri asiantuntijoita.

Palvelusuunnitelmaan kirjataan asiakkaan, hänen perheensä ja lähiyhteisönsä esittämät toiveet ja tarpeet palveluista ja tukitoimista. Suunnitelmassa sovitaan haettavista palveluista sekä siitä, kuka vastaa mistäkin palvelusuunnitelmaan kirjatusta asiasta.

Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat

 • kuljetuspalvelut
 • palveluasuminen
 • asunnon muutostyöt
 • asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
 • henkilökohtainen apu
 • vaikeavammaisten päivätoiminta.

Määrärahasidonnaisia palveluja ja taloudellisia tukitoimia ovat

 • ylimääräiset vaatekustannukset
 • päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet
 • sopeutumisvalmennus
 • ylimääräiset erityisravintokustannukset.

Kehitysvammaisten palvelut

Kehitysvammaiselle henkilölle voidaan tarvittaessa myöntää erityishuollon palveluja, jos sen tarve johtuu ensisijaisesti kehitysvammasta ja yleiset palvelut eivät riitä kattamaan riittävää palvelutarvetta.

Kehitysvammaisten erityishuollon tarkoituksena on edistää kehitysvammaisen ihmisen suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, toimeentulosta ja sopeutumisesta yhteiskuntaan sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja huolenpito.
  
Kehitysvammaisen erityishuolto-ohjelma laaditaan, mikäli asiakas ei saa tarvitsemiaan palveluja ensisijaisten lakien perusteella tai ne eivät ole asiakkaan edun mukaisia.

Erityishuollon yksilölliseksi toteuttamiseksi jokaiselle sen piirissä olevalle henkilölle tulee laatia erityishuolto-ohjelma. Erityishuolto-ohjelma laaditaan yhteistyössä asianomaisen henkilön, hänen edunvalvojansa tai muun huoltajansa ja mahdollisesti muiden sidosryhmien kanssa. Ohjelma on tarpeen mukaan tarkistettava.

Erityishuoltona myönnettävistä palveluista päätöksen tekee erityishuollon johtoryhmä.

Erityishuoltoon kuuluvia palveluja voivat olla esimerkiksi

 • asumispalvelut
 • työ- ja päivätoiminta
 • kuntouttava päivähoito
 • aamu- ja iltapäivätoiminta
 • erityisryhmien asiantuntijapalvelut
 • vakituisen tai tilapäisen hoidon järjestäminen.

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut koskevat ensisijaisesti myös kehitysvammaisia ihmisiä.

Vammaispalvelujen puhelinneuvonta p. 013 330 5552 on tarkoitettu sekä asiakkaille että yhteistyökumppaneille maanantaista perjantaihin klo 8 - 11 ja  12 - 15.

Heinävesi

Vammaispalvelujen sosiaalityö

Puhelin ja soittoajat
Johtava sosiaalityöntekijä 013 330 5024
Sosiaalityöntekijä 013 330 5140
Sosiaaliohjaaja 013 330 5247
Sosiaaliohjaaja 013 330 5604

Vammaispalvelujen palveluohjaus

Puhelin ja soittoajat
Palveluohjaaja 040 561 0286

Ilomantsi

Vammaispalvelun sosiaalityö

Puhelin ja soittoajat
Johtava sosiaalityöntekijä 013 330 5893
Sosiaalityöntekijä 013 330 5139
Käyntiosoite
Ilomantsin sosiaalitoimisto, Soihtulantie 7, 82900 Ilomantsi

Vammaispalvelun palveluohjaus

Puhelin ja soittoajat
Palveluohjaaja 013 330 5195
Käyntiosoite
Ilomantsin sosiaalitoimisto, Soihtulantie 7, 82900 Ilomantsi

Joensuu

Vammaispalvelujen sosiaalityö

Puhelin ja soittoajat
Johtava sosiaalityöntekijä 013 330 5893
Sosiaaliohjaaja 013 330 5742
Käyntiosoite
Vammaispalvelut, Länsikatu 15 rak.2, 1 krs., 80110 Joensuu

Keskusta pohjoinen (Siltakatu rajana), Otsola, Kanervala, Siihtala, Sirkkala, Karsikko, Multimäki, Kulho
Sosiaalityöntekijä 013 330 5117

Niinivaara, Hukanhauta, Karhunmäki, Iiksenvaara
Sosiaalityöntekijä 013 330 5670

Marjala, Noljakka, Linnunlahti, keskusta eteläinen (Siltakatu rajana), Penttilä, Vehkalahti
Sosiaalityöntekijä 013 330 5772

Utra, Rantakylä, Mutala, Käpykangas, Raatekangas, Pilkko, Kytö
Sosiaalityöntekijä 013 330 5865

Kiihtelysvaara, Tuupovaara, Pyhäselkä
Sosiaalityöntekijä 013 330 5714

Kontiolahti
Sosiaalityöntekijä 013 330 5919

Eno

Sosiaalityöntekijä 013 330 5139


Vammaispalvelujen palveluohjaus

Käyntiosoite
Vammaispalvelut, Länsikatu 15 rak.2, 1 krs., 80110 Joensuu

Keskusta pohjoinen (Siltakatu rajana) Otsola, Kanervala, Siihtala, Sirkkala, Karsikko, Multimäki, Kulho; palveluohjaaja  013 330 5895

Keskusta eteläinen (Siltakatu rajana), Marjala, Noljakka, Linnunlahti, Penttilä, Vehkalahti; palveluohjaaja 013 330 5818

Niinivaara, Hukanhauta, Karhunmäki, Iiksenvaara; palveluohjaaja 013 330 5555

Utra, Rantakylä, Mutala, Käpykangas, Raatekangas, Pilkko, Kytö; palveluohjaaja 013 330 5841 

Kiihtelysvaaran, Tuupovaaran ja Pyhäselän alue
Palveluohjaaja 013 330 5854

Enon alue
Palveluohjaaja 013 330 5195

Kontiolahden alue
Palveluohjaaja 013 330 5156


Juuka

Vammaispalvelujen sosiaalityö

Puhelin ja soittoajat
Johtava sosiaalityöntekijä 013 330 5024
Sosiaalityöntekijä 013 330 5350
Palveluohjaaja 013 330 5449
Sosiaaliohjaaja 013 330 5247
Sosiaaliohjaaja 013 330 5604
Käyntiosoite
Ylämyllyntie 94, 80400 Liperi

Kitee

Vammaispalvelujen sosiaalityö

Puhelin ja soittoajat
Johtava sosiaalityöntekijä 013 330 5893
Sosiaalityöntekijä 013 330 5340
Käyntiosoite
Sosiaalitoimisto, Hovintie 3, 82500 Kitee

Palveluohjaus

Puhelin ja soittoajat
Palveluohjaaja 013 330 5339
Sosiaaliohjaaja 013 330 5307
Käyntiosoite
Sosiaalitoimisto, Hovintie 3, 82500 Kitee

Kontiolahti

Vammaispalvelujen sosiaalityö

Puhelin ja soittoajat
Johtava sosiaalityöntekijä 013 330 5893
Sosiaalityöntekijä 013 330 5919
Sosiaaliohjaaja 013 330 5742
Käyntiosoite
Vammaispalvelut, Länsikatu 15 rak.2, 1 krs., 80110 Joensuu

Vammaispalvelujen palveluohjaus

Puhelin ja soittoajat
Palveluohjaaja 013 330 5156
Käyntiosoite
Vammaispalvelut, Länsikatu 15 rak.2, 1 krs., 80110 Joensuu

Lieksa

Vammaispalvelujen sosiaalityö

Puhelin ja soittoajat
Johtava sosiaalityöntekijä 013 330 5024
Sosiaalityöntekijä 013 330 5089
Palveluohjaaja 013 330 5456
Sosiaaliohjaaja 013 330 5604
Käyntiosoite
Ylämyllyntie 94, 80400 Liperi

Liperi

Vammaispalvelujen sosiaalityö

Puhelin ja soittoajat
Johtava sosiaalityöntekijä 013 330 5024
Sosiaalityöntekijä 013 330 5140
Sosiaaliohjaaja 013 330 5247
Sosiaaliohjaaja 013 330 5604
Käyntiosoite
Honkalampi-keskus, Ylämyllyntie 94, 80400 Ylämylly

Vammaispalvelujen palveluohjaus

Puhelin ja soittoajat
Palveluohjaaja 013 330 5048
Käyntiosoite
Honkalampi-keskus, Ylämyllyntie 94, 80400 Ylämylly

Nurmes

Vammaispalvelujen sosiaalityö

Puhelin ja soittoajat
Johtava sosiaalityöntekijä 013 330 5024
Sosiaalityöntekijä 013 330 5350
Palveluohjaaja 013 330 5414
Sosiaaliohjaaja 013 330 5247
Sosiaaliohjaaja 013 330 5604
Käyntiosoite
Ylämyllyntie 94, 80400 Liperi

Outokumpu

Vammaispalvelujen sosiaalityö

Puhelin ja soittoajat
Johtava sosiaalityöntekijä 013 330 5024
Sosiaalityöntekijä 013 330 5140
Sosiaaliohjaaja 013 330 5247
Sosiaaliohjaaja 013 330 5604
Käyntiosoite
Honkalampi-keskus, Ylämyllyntie 94, 80400 Ylämylly

Vammaispalvelujen palveluohjaus

Puhelin ja soittoajat
Palveluohjaaja 013 330 5181
Käyntiosoite
Outokummun sosiaalitoimisto, Lammenkatu 14, 83500 Outokumpu

Polvijärvi

Vammaispalvelujen sosiaalityö

Puhelin ja soittoajat
Johtava sosiaalityöntekijä 013 330 5024
Sosiaalityöntekijä 013 330 5140
Käyntiosoite
Honkalampi-keskus, Ylämyllyntie 94, 80400 Ylämylly ja Sosiaalitoimisto, Polvijärventie 20, 83701 Polvijärvi

Vammaispalvelujen palveluohjaus

Puhelin ja soittoajat
Palveluohjaaja 013 330 5211
Käyntiosoite
Sosiaalitoimisto, Polvijärventie 20, 83700 Polvijärvi

Rääkkylä

Vammaispalvelujen sosiaalityö

Puhelin ja soittoajat
Johtava sosiaalityöntekijä 013 330 5893
Sosiaalityöntekijä 013 330 5340
Käyntiosoite
Sosiaalitoimisto, Kinnulantie 1, 82300 Rääkkylä

Vammaispalvelujen palveluohjaus

Puhelin ja soittoajat
Palveluohjaaja 013 330 5339 (lapset, nuoret)
Sosiaaliohjaaja 013 330 5307 (aikuiset)
Käyntiosoite
Sosiaalitoimisto, Kinnulantie 1, 82300 Rääkkylä

Tohmajärvi

Sosiaali- ja terveystoimisto

Puhelin ja soittoajat
Vammaispalvelujen sosiaalityö, johtava sosiaalityöntekijä 013 330 5893
Vammaispalvelujen sosiaalityö, sosiaalityöntekijä 013 330 5340
Vammaispalvelun palveluohjaus, vastaava ohjaaja 050 436 2376
Käyntiosoite
Takkunurmentie 9, 82600 Tohmäjärvi

Valtimo

Vammaispalvelujen sosiaalityö

Puhelin ja soittoajat
Johtava sosiaalityöntekijä 013 330 5024
Sosiaalityöntekijä 013 330 5350
Palveluohjaaja 013 330 5414
Sosiaaliohjaaja 013 330 5247
Sosiaaliohjaaja 013 330 5604
Käyntiosoite
Ylämyllyntie 94, 80400 Liperi

Yhteystiedot

Vammaispalvelujen puhelinneuvonta
asiakkaille ja yhteistyökumppaneille

p. 013 330 5552
ma–pe klo 8–11 ja 12–15

Palveluseteli

Palvelut, joissa järjestämisen yhtenä vaihtoehtona on palveluseteli:

Kehitysvammaisten asumispalvelujen palveluseteli

Kehitysvammaisten tuetun asumisen palveluseteli

Monivammaisten lasten ja nuorten kotiin annettavien hoito- ja hoivapalvelujen palveluseteli.

 

Toimintaa ja tukea yhdistyksissä

jelli.fi