Palvelujen myöntämisen periaatteet

Ikäihmisten asumispalvelujen myöntämisen perusteet 1.1.2017 alkaen (pdf) Hyväksytty yhtymähallituksessa 27.10.2016

Ikäihmisten kotihoidon ja tukipalvelujen myöntämisen perusteet 1.1.2019 alkaen (pdf) Hyväksytty yhtymähallituksessa 20.12.2018

Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje 1.1.2017 alkaen (pdf) Hyväksytty yhtymähallituksessa 27.10.2016

Kehitysvammaisten palvelujen perusteet 1.1.2017 alkaen (pdf) Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.11.2016

Vammaispalvelujen perhehoidon toimintaohje-osio 1.1.2019 alkaen (pdf) Hyväksytty yhtymähallituksessa 14.12.2017

Lapsiperheiden kotipalvelun myöntäminen 1.6.2018 alkaen (pdf) Hyväksytty yhtymähallituksessa 31.5.2018

Lastensuojelun perhehoidon ja tukiperhetoiminnan toimintaohje 1.1.2019 alkaen (pdf) Hyväksytty yhtymähallituksessa 14.12.2017

Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja kustannusten korvaaminen 1.1.2019 alkaen (pdf) Hyväksytty yhtymähallituksessa 14.12.2017

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet 1.1.2017 alkaen (pdf) Hyväksytty yhtymähallituksessa 27.10.2016
Korjaus kpl 9. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan järjestäminen (pdf)

Perhehoidon toimintaohje 1.1.2018 alkaen (pdf) Hyväksytty yhtymähallituksessa 14.12.2017

Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelusetelit 1.1.2017 alkaen (pdf) Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.11.2016

Sosiaalihuoltolain mukaisten asunnon muutostöiden myöntämisperusteet 1.1.2018 alkaen (pdf) Hyväksytty yhtymähallituksessa 23.11.2017

Sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumista tukevan palvelun myöntämisperusteet 1.1.2018 alkaen (pdf) Hyväksytty yhtymähallituksessa 23.11.2017

Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen ohjeistus 2018 (pdf) Hyväksytty yhtymähallituksessa 23.11.2017

Vammaispalvelulain ja -asetuksen soveltamisohjeet 2017 (pdf) Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.11.2016

Vammaispalvelulain mukaisen määrärahasidonnaisen autoavustuksen myöntämisperusteet 1.1.2018 alkaen (pdf) Hyväksytty yhtymähallituksessa 23.11.2017