Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut kuva

Puheterapia ja AAC-ohjaus

Asiantuntijamme auttavat sinua, kun tarvitset arvion puheterapian, puhevammaisten tulkkauspalvelun tai apuvälineen tarpeesta. Puheterapia sekä AAC-ohjaus sisältävät ohjausta ja tukea kommunikointi- ja kielellisten taitojen vahvistamiseksi. Palvelut on tarkoitettu kaiken ikäisille asiakkaillemme. Palvelut toteutuvat joko Honkalammella tai omassa toimintaympäristössäsi. Sinulle suunnitellun puheterapian toteuttavat yksityiset tai kunnalliset terapeutit. AAC-ohjausta tekee Siun soten AAC-ohjaaja.

Puheterapia

Puheterapia sisältää vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitojen sekä syömisen ja suun motoriikan arviointia. Arviointia tehdään havainnoimalla, testaamalla sekä lähihenkilöitä haastattelemalla. Puheterapeutin arviossa selvitetään kommunikaatioon liittyvät kielelliset ja ei-kielelliset taidot. Arvioitavat osa-alueet muodostuvat yksilöllisesti.

AAC-ohjaus

AAC-ohjaus pitää sisällään puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointimenetelmien arviointia. AAC-ohjaus järjestetään sinulle ja lähihenkilöillesi omassa toimintaympäristössäsi. AAC-menetelminä voi olla kuvat, tekniset apuvälineet, erilaiset kommunikointikansiot sekä tukiviittomat. AAC-ohjaus suunnitellaan aina yksilöllisesti.  AAC-ohjauksen tavoitteena on vahvistaa ja tukea kommunikointitaitojasi arjessasi.

Apuvälineet

Autamme sinua löytämään sinulle sopivat kommunikoinnin apuvälineet sekä opastamme niiden käytössä.  Apuvälinehankinnat toteutuvat pääsääntöisesti Siun soten apuvälinekeskuksen kautta.

Yhteystiedot Vammaispalvelut Puheterapia ja AAC-ohjaus

Yhteystiedot

Puheterapeutit


Puh. 013 330 5078

Puh. 013 330 5225

AAC-ohjaaja
Puh. 013 330 5079

Ylämyllyntie 94, Talo A, 80400 Ylämylly

somejako