Puheterapia puheen ymmärtäminen

Puheen ymmärtämisen tukeminen

 • Ohjeiden yksinkertaistaminen. Mahdollisimman lyhyet ja yksinkertaiset ilmaukset tukevat  puheen ymmärtämistä.

 • Ohjeiden pilkkominen. Vältä moniosaisia ohjeita ja ohjeista lapselle vain yksi asia kerrallaan.

 • Tärkeimpien sanojen korostaminen. Ohjeiden ymmärtämisen helpottamiseksi korosta sanojen päätteitä ja lauseen tärkeimpiä sanoja.

 • Puheen havainnollistaminen eleillä, ilmeillä ja kuvilla. Kun selität lapselle jotain tapahtumaa, voit samalla piirtää nopeasti vaikka tikku-ukkomaisen kuvan tärkeimmistä asioista. Tutuista ihmisistä ja paikoista kannattaa myös ottaa valokuvia puhelimeen. Kun puhutaan jonnekin lähtemisestä, on helppo näyttää kuvaa samalla kun selittää asiaa lapselle. Myös jälkeenpäin tilannetta on helpompi muistella yhdessä, kun siitä voi näyttää kuvan, joka on helposti saatavilla.

 • Puheen hidastaminen ja tauottaminen. Lapsi saa enemmän aikaa käsitellä kuulemaansa.

 • Lapsen huomion kiinnittäminen. Puheen ymmärtämisen kannalta on tärkeää, että lapsi on suuntautunut ja keskittynyt kuuntelemaan puhujaa. Joskus lapsi voi tarvita tukea kuuntelemaan pysähtymiseen, jolloin sylikkäin tai kasvokkain oleminen auttavat keskittymään.

 • Yhteinen arjen puuhastelu ja leikkiminen motivoi lasta kielen opetteluun. Puuhastelun lomassa aikuinen voi sanoittaa ja kuvailla sekä lapsen toimintaa että omaa toimintaansa. Toimintojen sanoittaminen edesauttaa sanojen jäsentymistä ja siten puheen ymmärtämistä.

 • Nimeäminen. Nimeä aktiivisesti ympäristön eri asioita ja esineitä, etenkin niitä, joista lapsi on kiinnostunut. Kerro lisäksi, miltä tietyt esineet näyttävät ja mitä niillä voi tehdä yksinkertaisin ilmauksin.

 • Sanamerkitysten vahvistaminen. Käytä samoja sanoja eri tilanteissa ja asiayhteyksissä, esimerkiksi käyttämällä auto-nimitystä niin leikkiautoista kuin liikenteessä ajavista autoista. Aikuinen voi lisäksi toistaa lapsen ilmaisuja hieman toisella tapaa muotoillen.

 • Keskustelunomainen lukeminen ja kuvakirjojen katselu. Kirjojen kuvat helpottavat tarinan ymmärtämistä ja ne jäsentävät lapselle tarinan syy-seuraus-suhteita.

 • Kuvat tai tukiviittomat vuorovaikutuksen tukena; katso sivuilta Puhetta tukevat ja korvaavat keinot

Yhteystiedot puheterapia

Yhteystiedot

Lasten puheterapian neuvonta
Puh. 013 330 7834
ma, ti ja to, pe klo 11.30–12.30

Aikuisten puheterapian neuvonta
Puh. 013 330 8556
ma klo 12-13

Puheterapian palvelusihteeri
(jonotiedustelut ja ajanvarausasiat)
Puh. 013 330 8032
ma–to klo 8–15 ja pe klo 8–14

Puheterapeuttien yhteystiedot löydät sivuston haun avulla (esim. avainsanalla "puheterapeutti")
Henkilökunnan yhteystietohaku

somejako