Puheen tuottamisen ja sanavaraston vahvistaminen leikki-iässä

Puheen tuottamisen ja sanavaraston vahvistaminen leikki-iässä

Sanavarasto käsittää sekä ymmärtävän että tuottavan sanavaraston. Sanavaraston hallinta näkyy muun muassa lapsen taitoina nimetä asioita ja esineitä sekä ymmärtää ja käyttää tekemisen sanoja. Leikki-ikäisiä ovat noin 3–5-vuotiaat lapset.

  • Yhteinen arjen puuhastelu sanoittaen ja kuvaillen toimintaa. Esimerkiksi pyykkejä laittaessa aikuinen voi sanoa: "Katso, isän isot siniset housut. Vieressä ovat sinun pienet punaiset housusi." Tärkeää on sanoittaa sekä omaa että lapsen toimintaa.

  • Leikkitilanteiden sanoittaminen ja juonen kuvaaminen edistävät sanavaraston kehittymistä sekä syy-seuraus-suhteiden ymmärtämistä. Leikkitilanteissa on tärkeää tukea myös kuvitteellista leikkiä, esimerkiksi palikka voi olla puhelin.

  • Nimeäminen. Nimeä aktiivisesti ympäristön eri asioita ja etenkin niitä, joista lapsi on kiinnostunut. Vinkki: Muistipeli nimeten.

  • Toistaminen. Toista samoja sanoja eri tilanteissa ja asiayhteyksissä, esimerkiksi käyttämällä auto-nimitystä niin leikkiautoista kuin liikenteessä ajavista autoista. Aikuinen voi lisäksi toistaa lapsen ilmaisuja hieman toisella tapaa muotoillen.

  • Luokitteleminen. Kuvien tai esineiden luokittelu jäsentää sanavarastoa ja helpottaa asioiden nimien muistamista. Voitte luokitella asioita esimerkiksi värin, koon tai käyttötarkoituksen mukaan (kerätään esimerkiksi yhteen kasaan kaikki ruokien kuvat, toiseen lelut ja kolmanteen vaatteet) Vinkki: tulostakaa ja leikatkaa tältä sivulta löytyvien muistipelin kuvia ja luokitelkaa niitä.

  • Lapsen ilmausten laajentaminen. Esimerkiksi jos lapsi sanoo: "isi kato auto", aikuinen voi todeta: "Niin, siellä on hieno sininen auto. Minnehän se on menossa?".

  • Arjen tapahtumista keskustelu on hyvä keino vahvistaa lapsen puheilmaisua ja sanavarastoa. Voitte keskustella esimerkiksi siitä, mitä päiväkodissa on touhuttu päivän aikana.

  • Keskustelunomainen lukeminen ja kuvakirjojen katselu. Kuvien yhdistyessä kielelliseen ilmaukseen sanavarasto vahvistuu ja tarinoista keskustelu kehittää puheen tuottamista.

  • Vuorovaikutukseen kannustaminen ja puheeseen houkuttelu. On tärkeää motivoida lasta ilmaisemaan itseään tutussa ja mieleisessä ympäristössä. Kannusta lasta myös ei-kielellisten kommunikointikeinojen käyttöön, kuten ilmeisiin ja eleisiin. Kun itse ilmehdit, niin lapsikin innostuu jäljittelemään ilmeitä.

Yhteystiedot puheterapia

Yhteystiedot

Lasten puheterapian neuvonta
Puh. 013 330 7834
ma, ti ja to, pe klo 11.30–12.30

Aikuisten puheterapian neuvonta
Puh. 013 330 8556
ma klo 12-13

Puheterapian palvelusihteeri
(jonotiedustelut ja ajanvarausasiat)
Puh. 013 330 8032
ma–to klo 8–15 ja pe klo 8–14

Puheterapeuttien yhteystiedot löydät sivuston haun avulla (esim. avainsanalla "puheterapeutti")
Henkilökunnan yhteystietohaku

somejako