Puheterapia puheen ja kielen kehitystä tukevat pelit ja tehtävät

Puheen ja kielen kehitystä tukevat pelit ja tehtävät

Lapsen motivaatio yhteiseen tekemiseen on tärkeää yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Tämän vuoksi erilaiset pelit ja leikit ovat hyviä keinoja lapsen kielen kehityksen tukemisessa. Harjoituksia voi keksiä kaikenlaisiin peleihin ja leikkeihin, vain mielikuvitus on rajana! Osa alla olevista peleistä sopii pienillekin lapsille, osa vähän isommille.

Peli- ja leikki-ideoita:

 • Muistipeli

  • Tulosta haluamasi kuvat kaksin kappalein liitteinä olevista kuvadokumenteista. Dokumenteissa sanat on luokiteltu kategorioihin eläimet, vaatteet, värit, kodin asiat, kulkuvälineet, hedelmät ja muut ruoat. Leikkaa kuvat irrallisiksi muistipelikorteiksi. Pelatkaa muistipeliä haluamillanne korteilla.

   • Vinkki: Aloittakaa helpoimmista lapselle entuudestaan tutuista kuvista ja ottakaa 10-15 paria kerrallaan mukaan peliin. Jos lapsen keskittymiskyky on vasta aluillaan, kannattaa korttien määrää vähentää.

  • Muistipeliä pelatessa nimetkää kuvat aina kun kuva käännetään näkyviin. Jos olette yhdistäneet eri luokkien kuvakortteja, lajitelkaa ne pelin jälkeen esimerkiksi väreihin, eläimiin jne.

  • Perinteinen muistipeli laajentaa lapsen sanavarastoa, kun kortin kuva nimetään aina korttia kääntäessä. Pelin päätyttyä lapsen kanssa voi keskustella kuvista ja yhdistää niitä lapsen arkeen esimerkiksi kysymällä: "Oletko sinä koskaan nähnyt norsua? Millainen se oli?". Kysymyksiin vastatessa lapsi harjoittelee samalla kysymysten ymmärtämistä, puheen tuottamista ja kerrontaa.

 • Lottopelit

  • Tulostakaa lottopelilaudat kahteen kertaan: toisesta tehdään pelilauta ja toisesta leikataan kuvat erillisiksi kuvakorteiksi. Voitte halutessanne liimata pelilaudat pahville ja päällystää kontaktimuovilla. Ottakaa jokaiselle pelaajalle oma lauta ja kääntäkää kuvakortit pelipöydälle kuvapuoli alaspäin. Nostakaa vuorotellen kuvakortteja ja nimetkää ne aina nostettaessa. Jos vastaava kuva löytyy pelaajan omalta laudalta, laittaa hän sen pelilaudalleen. Jos ei, niin kuva laitetaan takaisin pöydälle. Pelin voittaa se, joka saa ensimmäisenä lottopelilautansa täyteen.

   • Lottopelit. Lottoja on useita erilaisia. Edetkää helpoimmista pelilaudoista vaikeampiin. Helpoimpia ovat eläinten ääntelyt sekä yhden konsonantin sisältävät lotot, kuten T&T-T ja P&P-P -lotot. Tämän jälkeen voitte siirtyä konsonanttiyhdistelmiin, kuten P-T&T-P-lottopeliin.

   • Sijaintikäsitelotto. Leikatkaa lauta puoliksi, jolloin kummankin pelaajan laudalla on kuusi kuvaa. Ylimmät kuvat ovat helpoimpia, joten voitte aluksi pelata lottopeliä vain kuudella ensimmäisellä kuvalla. Voitte ottaa peliin myös mukaan esimerkiksi lapsen lelun ja piilottaa sen aina kuvakortin mukaisesti. Esimerkiksi jos pelaaja nostaa kortin, jossa on sana "alla", tulee hänen piilottaa lelu esimerkiksi pöydän alle ennen seuraavan pelaajan vuoroa. Pelin tavoitteena on harjoitella sijaintikäsitteiden hallintaa.

 • Sananselityspeli

  • Tulostakaa muistipelin kortit. Laittakaa muutama kuva pöydälle kuvapuoli ylöspäin. Kertokaa vuorotellen yhdestä kuvasta (kuvaillen esimerkiksi asian ulkonäköä, käyttötarkoitusta jne), toisen tehtävänä on arvata mistä kuvasta on kysymys.

  • Tulostakaa muistipelin kuvakortit. Kootkaa ne pinoon kuvapuoli alaspäin. Nostakaa vuorotellen pakasta yksi kortti. Kertokaa kuvasta näyttämättä sitä pelikaverilla ja sanomatta sen nimeä.  Pelikaverin tehtävänä on arvata, mikä kuvassa on. Voitte auttaa lasta apukysymyksillä, kuten: "mitä sillä tehdään", "minkä värinen se on" jne. Tavoitteena on harjoittaa käsitteistöä, puheen ymmärtämistä ja tuottamista sekä päättelykykyä.

  • Levittäkää kuvakortit pöydälle tai lattialle ja järjestäkää niitä erilaisiin ryhmiin: esimerkiksi eläimet, kulkuneuvot, kasvit, keittiövälineet jne. Nimetkää sanat lopuksi. Tavoitteena harjoittaa luokittelua, nimeämistä ja käsitteistöä.

 • Noppapelit

  • Ohessa kolme erilaista noppapeliä, joissa jokaisessa harjoitellaan erilaisia kielellisiä taitoja. Kaikissa peleissä heitetään noppaa vuorotellen ja kuljetaan nuolten mukaisessa järjestyksessä. Tikapuiden kohdalla siirrytään ruutuun, johon ne johdattavat. Tehtäväruudussa nostetaan tehtäväkortti: tehtäväkortit voitte tulostaa Materiaalipankista.

   • Nimeäminen. Nimetkää vuorotellen kohderuudussa oleva kuva. Tavoitteita voivat olla esimerkiksi sanavaraston ja selkeän puheen harjoittelu.

   • Äännetietoisuus.Toimikaa tehtäväruudun ohjeiden mukaan. Pelissä harjoitellaan äänteiden tunnistamista ja kuuloerottelua. Nämä taidot ovat tärkeitä esimerkiksi lukemaan oppimiselle.

   • Kerrontataidot ja puheen tuotto. Toimikaa tehtäväruudun ohjeiden mukaan. Pelissä harjoitellaan kerronta- sekä luokittelutaitoja.

 • Laiva on lastattu -leikki

  • Sanavaraston ja käsitteistön tukemiseksi voitte lastata laivaa esimerkiksi kulkuvälineillä tai keltaisilla asioilla (banaani, aurinko, juusto jne.). Laiva on lastattu -leikki etenee siten, että kukin pelaaja lastaa vuorollaan laivaa sovitun käsiteluokan sanalla. Esimerkiksi, jos laivaa lastataan keltaisilla asioilla, ensimmäinen pelaaja sanoo "Laiva on lastattu banaaneilla", toinen pelaaja "Laiva on lastattu auringoilla" jne. Vuoron merkiksi voidaan ottaa esimerkiksi pallo. Leikki jatkuu niin pitkään, kunnes uusia sanoja ei enää keksitä.

 • Postilaatikkoleikki

  • Askarrelkaa postilaatikko leikkaamalla pieneen pahvilaatikkoon reikä. Leikatkaa omista tai muistipelien kuvista kuvakortteja ja "postittakaa" kuvakortteja siten, että kuvakortin sana täytyy nimetä aina ennen kuin kortin voi laittaa laatikkoon.

  • Nimeämisen lisäksi voitte harjoitella luokittelua postittamalla ensin esimerkiksi eläimet ja sitten vaatteet. Voitte myös keskustella siitä, miksi ja kenelle haluatte kortit lähettää.

  • Voitte myös antaa toisillenne ohjeita: "Laita postilaatikkoon se, missä voi nukkua" . Lapsi etsii kuvista sängyn ja laittaa sen postilaatikkoon.

 • Keskustelunomainen lukeminen

  • Keskustellaan kuvista tai luetusta tekstistä. Lukutekniikan avulla tuetaan lapsen puheen ymmärtämistä, kerronnan taitojen kehittymistä ja kielellistä muistia. Lisäksi se aktivoi lasta vuorovaikutukseen ja laajentaa hänen sanavarastoaan. Kielellisten taitojen kehittyminen edistää myös lapsen lukemaan oppimisen taitoja. Keskustelunomainen lukeminen on ennen kaikkea mukavaa yhdessäoloa lapsen kanssa.

  • Lukemisessa on hyvä ottaa huomioon lapsen ikä ja taitotaso: Pienemmille lapsille sopivat useimmin kuvakirjat ja sellaiset kirjat, joissa on liikuteltavia osia. Leikki-ikäisiä saattavat jo kiinnostaa helppolukuiset kuvakirjat ja lyhyet tarinat. Kouluikää lähestyttäessä voidaan siirtyä enemmän tekstiä sisältäviin kirjoihin.

Yhteystiedot puheterapia

Yhteystiedot

Lasten puheterapian neuvonta
Puh. 013 330 7834
ma, ti ja to, pe klo 11.30–12.30

Aikuisten puheterapian neuvonta
Puh. 013 330 8556
ma klo 12-13

Puheterapian palvelusihteeri
(jonotiedustelut ja ajanvarausasiat)
Puh. 013 330 8032
ma–to klo 8–15 ja pe klo 8–14

Puheterapeuttien yhteystiedot löydät sivuston haun avulla (esim. avainsanalla "puheterapeutti")
Henkilökunnan yhteystietohaku

somejako