Puheterapia lapsen puheen ja kielen kehitys pääkuva

Seurantaan aihetta antavia puheen ja kielen kehityksen piirteitä

Seurantaan tai tarkempaan arviointiin aihetta antavia puheen ja kielen kehityksen piirteitä

Ensimmäinen ikävuosi

 • lapsi ei reagoi ääniin

 • lapsi ei ole kiinnostunut vuorovaikutuksesta

 • ääntely on huomattavan vähäistä

1-vuotias

 • lapseen on vaikea saada kontaktia: lapsi ei ole kiinnostunut vuorovaikutuksellisista leikeistä (esim. kukkuu-leikki, ota-anna-leikki)

 • lapsi ei ymmärrä yksinkertaisia, jokapäiväisiä ohjeita

 • kommunikatiivisten eleiden käyttö on vähäistä

 • lapsi ei jokeltele

 • lapsi ei tapaile sanoja

2-vuotias

 • lapsi ei hakeudu vuorovaikutukseen tai katsekontakti on vähäistä

 • lapsi ei ymmärrä yksinkertaisia kehotuksia, kuten "anna äidille pallo"

 • sanavarasto koostuu vain muutamasta sanasta

 • lapsi ei käytä kahden sanan ilmaisuja

 • leikki on vähäistä tai yksipuolista

3-vuotias

 • lapsi ei hakeudu vuorovaikutukseen tai katsekontakti on vähäistä

 • lapsi ei ymmärrä yksinkertaisia kaksiosaisia ohjeita tai ymmärtää ne väärin

 • puhe on tutuille ihmisille vaikeasti ymmärrettävää

 • sanavarasto on suppea

 • lapsi ei käytä lyhyitä lauseita puheessaan

 • lapsi änkyttää

4-vuotias

 • lapsi ei ymmärrä pidempiä ohjeita

 • puhe on niin epäselvää, että vieraampien ihmisten on vaikea ymmärtää lapsen puhetta 

 • sanojen taivuttaminen on huomattavan hankalaa tai puutteellista

 • kertova puhe on niukkaa

 • uusien käsitteiden oppiminen on hidasta ja vaikeaa

 • lapsi ei leiki roolileikkejä

 • lapsi änkyttää

5-vuotias

 • lapsella on puheen tai ohjeiden ymmärtämisen vaikeuksia

 • lapsi ei osaa kertoa tapahtumista

 • sanavarasto on suppea ja käsitteiden hallinta on heikkoa

 • sanojen löytäminen on haastavaa

 • lapsella on useita äännevirheitä

 • lapsi änkyttää

Yhteystiedot puheterapia

Yhteystiedot

Puheterapian neuvonta
Puh. 013 330 7834
ma, ti ja to klo 11.30–12.30

Puheterapian jonotiedustelut
Puh. 013 330 8032
ma–to klo 8–15 ja pe klo 8–14

Puheterapeuttien yhteystiedot löydät sivuston haun avulla (esim. avainsanalla "puheterapeutti")
Henkilökunnan yhteystietohaku

somejako