Puheterapia lapsen puheen ja kielen kehitys pääkuva

Seurantaan aihetta antavia puheen ja kielen kehityksen piirteitä

Seurantaan tai tarkempaan arviointiin aihetta antavia puheen ja kielen kehityksen piirteitä

Ensimmäinen ikävuosi

 • lapsi ei reagoi ääniin

 • lapsi ei ole kiinnostunut vuorovaikutuksesta

 • ääntely on huomattavan vähäistä

1-vuotias

 • lapseen on vaikea saada kontaktia: lapsi ei ole kiinnostunut vuorovaikutuksellisista leikeistä (esim. kukkuu-leikki, ota-anna-leikki)

 • lapsi ei ymmärrä yksinkertaisia, jokapäiväisiä ohjeita

 • kommunikatiivisten eleiden käyttö on vähäistä

 • lapsi ei jokeltele

 • lapsi ei tapaile sanoja

2-vuotias

 • lapsi ei hakeudu vuorovaikutukseen tai katsekontakti on vähäistä

 • lapsi ei ymmärrä yksinkertaisia kehotuksia, kuten "anna äidille pallo"

 • sanavarasto koostuu vain muutamasta sanasta

 • lapsi ei käytä kahden sanan ilmaisuja

 • leikki on vähäistä tai yksipuolista

3-vuotias

 • lapsi ei hakeudu vuorovaikutukseen tai katsekontakti on vähäistä

 • lapsi ei ymmärrä yksinkertaisia kaksiosaisia ohjeita tai ymmärtää ne väärin

 • puhe on tutuille ihmisille vaikeasti ymmärrettävää

 • sanavarasto on suppea

 • lapsi ei käytä lyhyitä lauseita puheessaan

 • lapsi änkyttää

4-vuotias

 • lapsi ei ymmärrä pidempiä ohjeita

 • puhe on niin epäselvää, että vieraampien ihmisten on vaikea ymmärtää lapsen puhetta 

 • sanojen taivuttaminen on huomattavan hankalaa tai puutteellista

 • kertova puhe on niukkaa

 • uusien käsitteiden oppiminen on hidasta ja vaikeaa

 • lapsi ei leiki roolileikkejä

 • lapsi änkyttää

5-vuotias

 • lapsella on puheen tai ohjeiden ymmärtämisen vaikeuksia

 • lapsi ei osaa kertoa tapahtumista

 • sanavarasto on suppea ja käsitteiden hallinta on heikkoa

 • sanojen löytäminen on haastavaa

 • lapsella on useita äännevirheitä

 • lapsi änkyttää

Yhteystiedot puheterapia

Yhteystiedot

Lasten puheterapian neuvonta
Puh. 013 330 7834
ma, ti ja to, pe klo 11.30–12.30

Aikuisten puheterapian neuvonta
Puh. 013 330 7954
ma klo 12-13

Puheterapian jonotiedustelut
Puh. 013 330 8032
ma–to klo 8–15 ja pe klo 8–14

Puheterapeuttien yhteystiedot löydät sivuston haun avulla (esim. avainsanalla "puheterapeutti")
Henkilökunnan yhteystietohaku

somejako