Kuvakaruselli nainen ja kaksi lasta iloisesti leikkimässä

Perheneuvola

Perheneuvola auttaa ja tukee lapsen ja nuoren psyykkiseen kehitykseen, vanhemmuuteen ja perheen vuorovaikutussuhteisiin liittyvissä asioissa. Perheneuvolasta saa asiantuntijan apua lapsen käyttäytymis- tai tunne-elämän pulmiin.

Perheneuvolassa työskentelee psykologeja ja sosiaalityöntekijöitä. Lisäksi perheneuvolassa on mahdollisuus saada konsultoivan lääkärin palveluja.

Palvelut ovat luottamuksellisia ja asiakkaalle maksuttomia. Asiakas voi varata ajan perheneuvolaan omasta aloitteestaan tai ammattilaisen suosituksesta.

Yhteystiedot

Joensuu ja Kontiolahti, perheneuvolan vauvaperhetyö (raskaus- ja ensimmäisen vauvavuoden tuki).

Perheneuvolan vauvaperheiden kätilöt tukevat raskaana olevia ja vauvavuottaan eläviä perheitä kokonaisvaltaisesti vanhemmuuden kasvussa. Perheneuvolan kätilöiden asiakasperheet tarvitsevat laaja-alaisempaa ja tiiviimpää tukea, kuin peruspalvelut tarjoavat.


Työ on keskustelua, konkreettisessa vauvan hoidossa ja arjen hallinnassa ohjaamista ja ryhmien ohjaamista. Kaikki palvelut lukuun ottamatta ryhmiä, ovat kotiin vietäviä. Osalle asiakkaista riittää muutaman kerran tapaaminen, ja osa asiakkaista tarvitsee tukea useamman kuukauden tai koko vauvavuoden ajan. Perheneuvolan kätilöt tekevät tiivistä yhteistyötä terveydenhuollon, muiden sosiaalipalvelujen kuten lastensuojelun ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa asiakkaan luvalla. Työhön kuuluu myös asiakkaiden ohjaaminen tarvittavien palveluiden piiriin.

Palvelun kielet: suomi, englanti, venäjä.

Perheneuvolan palvelut

Kesäaukioloajat - nosto

somejako