Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut kuva

Vammaispalvelut Perhehoito

Perhehoito on yksi vaihtoehto kehitysvammapalvelujen lyhyt- ja pitkäaikaiselle asumispalvelulle.

Järjestämme asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioivaa tilapäistä ja vakituista perhehoitoa lapsille, nuorille ja aikuisille.

Perhehoito on ympärivuorokautista hoitoa perhehoitajan kotona. Vammaispalvelujen sosiaalityöntekijät selvittävät perheen soveltuvuuden perhehoitajaksi. Perhehoitajien, jotka hoitavat alle 18-vuotiaita, tulee esittää lasten kanssa työskenteleviltä pyydettävä rikosrekisteriote. Perhehoitajina toimiville perheille järjestämme tukea, koulutusta ja työnohjausta.

Perhehoidosta ja sen toteutuksesta sovitaan asiakkaan palvelusuunnitelmassa ja päätetään erityishuolto-ohjelmassa.

Perhehoitopaikkahakemuksen ja tarvittaessa apua hakemuksen tekemiseen saat sosiaalityöntekijöiltämme. Kun hakemus on jätetty, alkaa perhehoitopaikan etsiminen. Perhehoitopaikkaan voit tutustua etukäteen ja yhdessä sovitaan perhehoidon aloittamisesta, jos paikka tuntuu sopivalta.

Vammaispalvelut Perhehoito yhteystiedot

Yhteystiedot

​Perhehoidon sosiaalityöntekijä
Puh. 013 330 5550

Honkalampi-keskus
Perhehoito
Ylämyllyntie 94
80400 Ylämylly

Yhteystiedot Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut

Vammaispalvelujen sosiaalityö ja palveluohjaus

Vammaispalvelujen perhehoidon toimintaohjelinkki

somejako