Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut kuva

Vammaispalvelut Perhehoito

Perhehoito on yksi vaihtoehto kehitysvammapalvelujen lyhyt- ja pitkäaikaiselle asumispalvelulle.

Järjestämme asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioivaa lyhyt- ja pitkäaikaista perhehoitoa lapsille, nuorille ja aikuisille.

Perhehoito on ympärivuorokautista hoitoa perhehoitajan kotona. Vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä ja -ohjaaja selvittävät perheen soveltuvuuden perhehoitajaksi. Perhehoitajien, jotka hoitavat alle 18-vuotiaita, tulee esittää lasten kanssa työskenteleviltä pyydettävä rikosrekisteriote. Perhehoitajina toimiville perheille järjestämme valmennusta, tukea, koulutusta ja työnohjausta.

Perhehoidosta ja sen toteutuksesta sovitaan asiakkaan palvelusuunnitelmassa ja päätetään erityishuolto-ohjelmassa.

Perhehoitopaikkahakemuksen ja tarvittaessa apua hakemuksen tekemiseen saat  sosiaalityöntekijöiltämme ja -ohjaajiltamme. Kun hakemus on jätetty, alkaa perhehoitopaikan etsiminen. Perhehoitopaikkaan voit tutustua etukäteen ja yhdessä sovitaan perhehoidon aloittamisesta, jos paikka tuntuu sopivalta.

PTV-sisältö

Puhelinasiointi

Verkkoasiointi

Yhteystiedot - vammaispalvelujen puhelinneuvonta

Yhteystiedot

Vammaispalvelujen puhelinneuvonta
asiakkaille ja yhteistyökumppaneille

Puh. 013 330 2807
ma–ke klo 8.30–10.30

 

 

Yhteystiedot Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut

Vammaispalvelujen sosiaalityö ja palveluohjaus

Vammaispalvelujen perhehoidon toimintaohjelinkki

somejako