Siun sote kuva

Pelastuslaitoksen johtokunta

Johtokunta ohjaa ja valvoo pelastuslaitoksen toimintaa. Johtokunnan kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään Siun soten hallintosäännössä. Siun soten yhtymähallitus valitsee johtokunnan jäsenet ja heidän varajäsenensä.

Johtokunta vastaa ja huolehtii pelastuslain (29.4.2011/379) mukaisista alueen monijäsenisen pelastusviranomaisen tehtävistä.

Johtokunnan tehtävänä on vastata pelastustoimen ja ensihoitopalveluiden palvelutasosta, pelastuslaitoksen toiminnan ja nuohouspalveluiden asianmukaisesta järjestämisestä.

Johtokunnan jäsenet kaudella 2017–2021:

Puheenjohtajana toimii Ari Jormanainen ja varapuheenjohtajana Herkko Sottinen.

Suluissa varajäsen.

Ari Jormanainen (Jaana Puranen)
Minna Kosonen (Urpo Lappalainen)
Herkko Sottinen (Anneli Ollilainen)
Timo Tervala (Nina Vanhapelto)
Sini Turunen (Ville Hirvonen)
Tarja Naumanen (Reijo Kortelainen)
Mika Hiltunen (Jonna Martikainen)

somejako