Siun sote kuva

Pelastuslaitoksen johtokunta

Johtokunta ohjaa ja valvoo pelastuslaitoksen toimintaa. Johtokunnan kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään Siun soten hallintosäännössä. Siun soten yhtymähallitus valitsee johtokunnan jäsenet ja heidän varajäsenensä.

Johtokunta vastaa ja huolehtii pelastuslain (29.4.2011/379) mukaisista alueen monijäsenisen pelastusviranomaisen tehtävistä.

Johtokunnan tehtävänä on vastata pelastustoimen ja ensihoitopalveluiden palvelutasosta, pelastuslaitoksen toiminnan ja nuohouspalveluiden asianmukaisesta järjestämisestä.

Johtokunnan jäsenet kaudella 2021–2022:

Puheenjohtajana toimii Juha Pakarinen ja varapuheenjohtajana Tellervo Hurskainen.

Suluissa varajäsen.

Mika Hiltunen (Sabrina Turunen)
Heleena Uusi-Illikainen (Sini Törönen)
Juha Pakarinen (Ari Jormanainen)
Anne Jetsonen (Marjo Viitalahti)
Herkko Sottinen (Tiina Vlasov)
Tellervo Hurskainen (Matias Sallinen)
Eine Pitkänen (Antti Hiltunen)

Esityslistat ja pöytäkirjat 1.3.2020 alkaen etusivun linkki

Yhteystiedot_pelastuslaitoksen johtokunta

Pelastuslaitoksen johtokunnan yhteystiedot

Johtokunnan puheenjohtaja
Juha Pakarinen
juha.pakarinen(at)luottamus.kontiolahti.fi
Puh. 050 339 9582

Johtokunnan esittelijänä toimii
pelastusjohtaja
Markus Viitaniemi
markus.viitaniemi(at)pkpelastuslaitos.fi
Puh. 050 511 8342

somejako