Chat seniorineuvonta

Ikäihmiset iloinen mummo keinutuolissa

Ikäihmisten palvelut Palveluasuminen

Palveluasuminen on palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon, hoidon ja hoivan sekä päivittäisen toimintakyvyn tukemisen kuntouttavalla työotteella ja monipuolisella kuntouttavalla toiminnalla. Tarkoituksena on mahdollistaa asuminen ja selviytyminen mahdollisimman pitkään kodinomaisissa olosuhteissa.

Palvelut sisältävät asiakkaan tarpeen mukaisen hoidon ja huolenpidon, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Henkilöstö on paikalla aamu-ja ilta-aikaan. Myös kotihoidon tai turva-auttajan yökäynnit ovat mahdollisia. Palvelu ei sisällä vuokraa, lääkkeitä, henkilökohtaisia hygieniatarvikkeita ja hoitotarvikkeita sekä vaatteita tms. henkilökohtaisia tarvikkeita.

Lisätietoja palveluasumisesta saat Seniorineuvonta Ankkurista.

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettua palveluasumista järjestetään ikäihmisille, joilla on ympärivuorokautinen hoidon ja huolenpidon tarve, ja jotka eivät selviydy enää kotona kotihoidon enimmäisavun turvin eivätkä tarvitse terveyskeskussairaalahoitoa.

Tehostettu palveluasuminen sisältää asiakkaan hoivan ja hoidon, ateriat, siivouspalvelut, vaatehuollon sekä muut palvelut, kuten avustamisen asunnossa ja sen ulkopuolella. Palvelu ei sisällä vuokraa, lääkkeitä, henkilökohtaisia hygieniatarvikkeita ja hoitotarvikkeita sekä vaatteita tms. henkilökohtaisia tarvikkeita.

Lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen

Lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen tarkoittaa lyhyttä jaksoa ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköissä. Tavoitteena on tukea kotona selviytymistä ja siirtää pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen tai laitoshoidon tarvetta muun muassa äkillisen sairauden jälkeen.

Lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen sisältää toimintakykyä ylläpitävän ja kuntouttavan hoivan ja hoidon, ateriat, muut palvelut, kuten avustamisen asunnossa ja sen ulkopuolella, vuokran, vaatehuoltoon liittyvät asiat, siivouspalvelut ja -tarvikkeet sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet. Lääkkeet ja henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet ja hoitotarvikkeet sekä vaatteet tms. henkilökohtaiset tarvikkeet eivät kuulu palveluun.

Palveluasumisen yksiköt

PTV-sisältö

Kesälahtitalo

Kiteen kaupungissa, Kesälahden taajamassa toimii 27 paikkainen pitkäaikaista sekä lyhytaikaista tehostettua asumispalvelua tarjoava kesälahtitalo.


Kesälahtitalo tarjoaa asukkaillemme kodinomaista ja turvallista hoivaa ja hoitoa heidän yksilöllisistä tarpeistaan ja voimavaroistaan lähtien, silloin kun asukas ei selviydy kotihoidon turvin kotona tai palveluasunnossa, vaan tarvitsee apua ympärivuorokauden. Kohtaamme asiakkaamme kunnioittavasti ja tuemme arjessa selviytymistä kuntouttavan työotteen keinoin.

Arjen ilot ja kanssakäyminen kuuluvat asukkaidemme elämään. Hoivan lähtökohtana on asukkaan ihmisarvoinen kohtaaminen, erilaisuuden hyväksyminen ja jokaisen vakaumuksen kunnioittaminen.


Kesälahtitalossa on 21 pysyvää tehostetun asumispalvelun paikkaa joiden lisäksi Kesälahtitalolla on 6 paikkaa kotona asumista tukevaa ja kuntoutumista edistävää asumispalvelua asiakkaan kanssa ennalta sovittuina jaksoina tai hänen odottaessaan pysyvää jatkohoitopaikkaa esimerkiksi tehostettuun palveluasumiseen.


Lyhytaikaisella jaksolla pyritään auttamaan asiakasta palaamaan kotiin esimerkiksi sairaalajakson jälkeen, palauttamaan asiakkaan toimintakyky kotihoidon jatkumiseksi tai tukea omaishoidonlakisääteisten vapaapäivien ajaksi järjestettävä hoito.

Asiakkaalla on käytössä omat lääkkeet ja hoitotarvikkeet hoitojakson aikana.


Lyhytaikainen vuorohoito on suunnattu pääsääntöisesti sairaanhoidollista tai runsasta hoivaa ja huolenpitoa tarvitseville asiakkaille. Lyhytaikaista vuorohoitoa voi saada myös omais- ja perhehoitajan sairastuessa ja sitä voidaan käyttää myös asiakkaan kokonaistilanteen arviointiin.

Palvelun kieli: suomi.

Ikäihmisten palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen

Käyntitiedot

Muut yhteystiedot

Yhteystiedot Ikäihmisten palvelut Seniorineuvonta Ankkuri

SENIORINEUVONTA ANKKURI

Puh. 013 330 2890
Soittoajat arkisin klo 8-16.
Voit jättää takaisinsoittopyynnön, jos numero on varattu.

seniorineuvonta.ankkuri(at)siunsote.fi

Chat avoinna arkisin klo 8-16.

Rauhankatu 1 A, Matti-talo, 80100 Joensuu.
Asiointi vain ajanvarauksella.

Seniorineuvonta Ankkurista saat tietoa ikäihmisten kotona asumista tukevista palveluista, erilaisista asumisen vaihtoehdoista, sosiaalietuuksista sekä kuljetuspalveluista. Voit tehdä myös ilmoituksen iäkkään henkilön palvelutarpeesta.

Ankkuriin voi olla yhteydessä ikäihmiset, heidän läheisensä sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset.

somejako