Ikäihmiset iloinen mummo keinutuolissa

Ikäihmisten palvelut Palveluasuminen

Yhteisöllinen asuminen

Yhteisöllinen asuminen on hyvinvointialueen järjestämää asumista esteettömässä ja turvallisessa asumisyksikössä. Asumisyksikössä ikääntyneellä on hänen tarpeitaan vastaava asunto ja jossa hän voi osallistua sosiaalista vuorovaikutusta edistävään toimintaan. Yhteisöllinen asuminen on tarkoitettu ikääntyneelle, jonka toimintakyky on alentunut ja hänen hoidon ja huolenpidon tarpeensa on kohonnut korkean iän, sairauden, vamman tai muun vastaavaan syyn vuoksi.

Yhteisöllistä asumista järjestetään yksilöllisen palvelun tarpeen arvioinnin ja asiakassuunnitelman perusteella. Palvelut voivat olla esimerkiksi tukipalveluja, turvapalvelua tai kotihoitoa. Palvelu mahdollistaa ikääntyneen asumisen ja selviytymisen mahdollisimman pitkään kodinomaisessa ympäristössä. Yhteisöllisessä asumisessa ylläpidetään ja edistetään asukkaiden päivittäistä toimintakykyä sekä turvataan laadukkaat, yksilölliset ja tarpeen mukaiset palvelut.

Ympärivuorokautinen palveluasuminen

Ympärivuorokautinen asuminen on hyvinvointialueen järjestämää asumista yhteisöllistä toimintaa tarjoavassa esteettömässä ja turvallisessa asumisyksikössä. Ympärivuorokautista asumista järjestetään ikääntyneelle, joka tarvitsee päivittäin vuorokaudenajasta riippumatta jatkuvaa hoitoa ja huolenpitoa. Asukkaalla on oma huone tai asunto ja lisäksi käytössä ovat yhteiset tilat. Henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden.

Ympärivuorokautinen palveluasuminen sisältää ateriat, siivouspalvelun, vaatehuollon, avustamisen asunnossa ja sen ulkopuolella, hoidon ja huolenpidon, toimintakykyä ylläpitävän ja edistävän toiminnan sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävän toiminnan. Palvelu mahdollistaa asiakkaan asumisen ja selviytymisen kodinomaisessa ympäristössä. Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ylläpidetään ja edistetään asukkaiden päivittäistä toimintakykyä sekä turvataan laadukkaat, yksilölliset ja tarpeen mukaiset palvelut.

Yhdistelmäasuminen

Yhdistelmäasumista järjestetään asumispalveluyksikössä, jossa on sekä yhteisöllistä asumista että ympärivuorokautista palveluasumista. Kokonaisuuteen voi kuulua myös muita asumispalvelujen muotoja. Tavoitteena on, että ikääntyneen palvelutarpeen muuttuessa hän voi jatkaa asumistaan samassa asunnossa, jonne tarvittavat palvelut tarjotaan joustavasti.

Lyhytaikainen asuminen

Lyhytaikainen asuminen tarkoittaa lyhyttä jaksoa yhteisöllisen tai ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikössä. Palvelu on tarkoitettu esimerkiksi omaishoitajan lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseen tai toipilasvaiheeseen akuutin sairauden jälkeiseen kuntoutumiseen. Palvelu tukee kotona selviytymistä ja siirtää pitkäaikaisen asumispalvelun tarvetta.

Lyhytaikainen asuminen sisältää toimintakykyä ylläpitävän ja kuntouttavan hoivan ja hoidon sekä ateriat. Lisäksi palvelu sisältää muita palveluja kuten avustamisen asunnossa ja sen ulkopuolella, vuokran, vaatehuollon, siivouspalvelut ja -tarvikkeet sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet. Lyhytaikaiseen asumiseen eivät kuulu lääkkeet ja henkilökohtaiset hygienia- ja hoitotarvikkeet sekä vaatteet.

Tilapäistä asumista järjestetään tilanteissa, joissa ikääntynyt tarvitsee erityisestä syystä hyvinvointialueen järjestämään lyhytaikaista asumista ennalta sovitusti tai kiireellisesti.

Palveluasumisen yksiköt

PTV-sisältö

Kaarnakoti, Kontiolahti

Hoitajien puhelinnumeroista asiakasasiat. Palveluesihenkilö tavoitettavissa klo 9—15 välillä.

Palvelun kieli: suomi.

Ikäihmisten palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen

Yhteystiedot Ikäihmisten palvelut Seniorineuvonta Ankkuri

SENIORINEUVONTA ANKKURI

Puh. 013 330 2890
Soittoajat arkisin klo 9-15.
Voit jättää takaisinsoittopyynnön, jos numero on varattu.

seniorineuvonta.ankkuri(at)siunsote.fi

Rauhankatu 1 A, Matti-talo, 80100 Joensuu.
Asiointi vain ajanvarauksella.

Seniorineuvonta Ankkurista saat tietoa ikäihmisten kotona asumista tukevista palveluista, erilaisista asumisen vaihtoehdoista, sosiaalietuuksista sekä kuljetuspalveluista. Voit tehdä myös ilmoituksen iäkkään henkilön palvelutarpeesta.

Ankkuriin voivat olla yhteydessä ikäihmiset, heidän läheisensä sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset.

somejako