Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut kuva

Vammaispalvelut Palveluasuminen

Vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen

Vammaispalvelulain mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle palveluasuminen, jos henkilö vammansa tai sairautensa vuoksi ei suoriudu tavanomaisista elämän toiminnoista.

Palveluasumiseen kuuluu esteetön asunto sekä asumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat välttämättömiä asukkaan jokapäiväiselle suoriutumiselle.

Siun sote vastaa palveluasumiseen liittyvien erityispalvelujen kustannuksista. Näitä ovat muun muassa avustaminen asunnossa liikkumisessa, pukeutumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, ruokataloudessa ja asunnon siivouksessa sekä ne palvelut, joita tarvitaan asukkaan terveyden, kuntoutuksen ja viihtyvyyden edistämiseksi.

Asiakas maksaa itse asunnon vuokran ja kaikki muut jokapäiväiseen elämään sekä asumiseen liittyvät kustannukset.

Kehitysvammalain mukainen palveluasuminen

Palveluasumista voidaan järjestää myös kehitysvammalain nojalla. Tehostetusta palveluasumisesta palveluasuminen eroaa siten, että henkilökunta ei ole paikalla vuorokauden ympäri, vaan ainoastaan aamusta iltaan ja yöhoito järjestetään sovittuina käynteinä tai turvahälytyksellä.

Sisältöjulkaisija

Oma-Koti Onnetar

Puhelin ja soittoajat
013 330 5653 ja 013 330 6731
Käyntiosoite
Mantsintie 17, 82900 Ilomantsi

Yhteystiedot Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut

Vammaispalvelujen sosiaalityö ja palveluohjaus

Kehitysvammaisten ja vammaisten asumispalvelujen palvelusetelilinkki palvelun sivulle

Palveluseteli

Asumispalvelujen järjestämisen yhtenä vaihtoehtona on palveluseteli.

somejako