Työpaikat kuva

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

 • Saada riittävä perehdytys toimintaan.
 • Saada hyvää ammatillista ohjausta. 
 • Harjoitella opintojen mukaisesti, kokonaisvaltaisesti ja vastuullisesti. 
 • Osallistua toimintaan tai harjoitella opintojen tason mukaisesti osana moniammatillista työryhmää. 
 • Saada perustellusti rakentavaa palautetta ja arviointia. 
 • Esittää perusteltuja kehittämis- ja parannusehdotuksia yksikön toimintaan. 
 • Laatia realistiset tavoitteet. 
 • Opetella ottamaan vastaan rakentavaa palautetta ja arviointia. 
 • Antaa palautetta ohjauksesta. 
 • Noudattaa salassapitovelvollisuutta ja tietoturvaohjeita. 
 • Tunnistaa oman osaamisen ja vastuun rajat. 
 • Toimia vastuullisesti asiakas- ja potilaslähtöisesti, noudattaa eettisiä periaatteita sekä työpaikan ohjeita. 
 • Vastata omasta oppimisesta, olla aktiivinen ja oma-aloitteinen. 
 • Tehdä yksikön toiminnan mukaisia työvuoroja sekä pääsääntöisesti työvuorot ohjaajan mukaan. 

Palaute

Pyydä ohjaajaltasi palautetta harjoittelun tai työssäoppimisen aikana. Arvioi myös itse toimintaasi: mikä sujuu hyvin, missä pitää kehittyä. Näin saat harjoittelujaksostasi enemmän irti ja opit tunnistamaan omia vahvuuksiasi sekä asettamaan tavoitteita kehittymiselle.

Anna myös meille palautetta harjoittelujaksostasi.

Poissaoloista ilmoittaminen

Mikäli joudut harjoittelujakson aikana olemaan poissa sairastumisen tai muun syyn vuoksi, ilmoita poissaolostasi yksikköön aina puhelimitse. Poissaolot korvataan oppilaitoksen ohjeiden mukaisesti.

Työvuorotaulukko

Työvuorotaulukko on virallinen asiakirja, jonka tulee olla näkyvillä toimintayksikössä sovitussa paikassa. Edellytämme, että teet työvuorosi pääsääntöisesti ohjaajiesi työvuorojen mukaan. Työvuoron muutoksista tulee neuvotella ohjaajan tai lähiesimiehen kanssa. Jätä alkuperäinen työvuoro näkyviin viivaamalla se yli ja lisää toteutuva työvuoro taulukkoon. Merkitse työvuorotaulukkoon selkeästi myös poissaolot ja kokonaiset koulupäivät. Jakson lopussa ota alkuperäisestä työvuorotaulukosta kopio ja jätä se lähiesimiehelle toimintayksikköön. 

Työvuorotaulukossa tulee olla seuraavat merkinnät:

 • Opiskelijan nimi
 • Ryhmätunnus
 • Toimintayksikkö
 • Viikkojen numerot
 • Päivämäärät

Mahdolliset ongelmat harjoittelun tai työssäoppimisen aikana

Mikäli sinulle tulee ongelmia harjoitteluun liittyen, kerro niistä omalle ohjaajallesi, lähiesimiehelle, opettajallesi tai opetuskoordinaattorille. On kaikkien osapuolten etu, että ongelmiin etsitään yhteistyössä ratkaisu.

Yhteystiedot Opiskelijat Sosiaali- ja terveysala

Yhteystiedot

Hanna-Mari Näätänen
Osaamisen kehittämisen asiantuntija
Puh. 013 330 3338
hanna.naatanen(at)siunsote.fi

Sari Salminen
Osaamisen kehittämisen asiantuntija
Puh. 013 330 3824
sari.salminen(at)siunsote.fi

Palaute Opiskelijat Sosiaali- ja terveysala

somejako