Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut kuva

Opetus

Esiopetus

Honkalampi-keskuksen koulu järjestää esiopetusta vaikeimmin vammaisille lapsille. Esiopetus alkaa sinä vuonna, kun oppilas täyttää 6 vuotta. Varhennettu esiopetus on mahdollista aloittaa vanhempien niin halutessa oppilaan ollessa 5 –vuotias.

Lisäopetusvuosi

Halutessaan vanhemmat voivat anoa kunnalta oppilaalle yhden lisäopetusvuoden. Lisäopetusvuoden mahdollisuudesta päättää kotikunnan koulutoimi/sivistystoimi. Lisäopetusvuoden tavoitteet laaditaan yksilöllisesti. Pääpaino on oppilaan valmistautumisella siirtymään seuraavaan kouluun, työtehtäviin tai muihin toimintoihin.

Oppimisympäristö opetuksen tukena

Oppilaiden oppimisympäristö suunnitellaan siten, että se tukee ja edistää jokaisen oppilaan yksilöllistä kehittymistä. Oppimisympäristöön rakennetaan oppilaille luonnollisia ja hauskoja oppimistilanteita, jotka houkuttavat oppilasta tutkimaan ympäristöään ja mahdollistavat oppimisen.

Ympäristöä rakennettaessa huomioidaan erilaiset aisti- ja liikuntavammat sekä muut oppilaiden erityispiirteet. Tärkeänä tekijänä on turvallisuus. Opetustilanteet ovat yksilöllisiä tilanteita aikuisen kanssa kahden kesken tai ryhmässä. Keskeisenä tavoitteena on aitojen vuorovaikutustilanteiden järjestäminen.

somejako