Asiointi kuva

Asiakasmaksujen maksualennushakemuksen asiakasohje

Asiakasmaksujen maksualennushakemuksen ohje

Vastuualue: Tukipalvelut
Palvelualue/yksikkö: Asiakasmaksuyksikkö
Hyväksytty/Tarkistettu: 01.03.2021

Miten maksunalennusta tai poistamista voi hakea

Mikäli Siun soten asiakasmaksu aiheuttaa sinulle taloudellisia vaikeuksia ja toimeentulotuen tarvetta esimerkiksi tavanomaista suurempien sairaus- ym. kulujen vuoksi, voit hakea alennusta tai maksuvapautusta vapaamuotoisella hakemuksella (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992 § 11).

Vapaamuotoisessa kirjallisessa hakemuksessa kerro omin sanoin, miksi haet maksualennusta tai vapautusta maksusta. Halutessasi voit käyttää asiakasmaksun alennus-/poistohakemuslomaketta (pdf).
Hakemuksen ja sen liitteet voit toimittaa sähköisesti Miunpalveluissa (suomi.fi-tunnistautuminen) https://miunpalvelut.fi/siunsote/asiakasmaksun-alennus.

Hakemuksen liitteet

Maksualennus- tai poistohakemukseen tulee liittää seuraavat tositteet tai tiedot:

  • viimeisen kahden kuukauden pankkitiliotteet (kaikista tileistä, myös S-pankin ja Tapiolan tileistä; alle 18-vuotiaiden osalta myös vanhempien tiliotteet)

  • verotuspäätös ja erittelyosa viimeksi toimitetusta verotuksesta, mikäli viimeisintä verotuspäätöstä ei ole jo aiemmin toimitettu maksun määräämistä varten. Alle 18-vuotiaan asiakkaan osalta myös vanhempien verotuspäätökset

  • tositteet kuluista, joiden vuoksi maksualennusta haetaan. Esimerkiksi kuitit tai laskut lääke- ja muista terveydenhuoltokustannuksista; asumiskuluista. Huom! Siun soten perimistä maksuista ei tarvitse toimittaa laskukopioita, koska hakemuksen käsittelijä näkee ne laskutusjärjestelmästä.

  • tulotiedot, mikäli näitä ei ole jo aiemmin toimitettu maksun määräämistä varten (esimerkiksi eläkepäätös, palkkalaskelma, opintotukipäätös)

  • tarvittaessa muut selvitykset, esimerkiksi toimeentulotukipäätökset, jos olette saanut toimeentulotukea.

Voit myös valtuuttaa hakemuksenne käsittelijän tarkastamaan tarvittavat tulo- ja etuustiedot, verotustiedot sekä toimeentulotukipäätösten tiedot eläkeyhtiöiltä, Kelalta, Verohallinnolta sekä Tulorekisteristä. Tällöin hakemuksen liitteinä ei tarvitse toimittaa ko. asiakirjoja. Suostumuksesi voit ilmoittaa paperihakemuksessa joko kirjoittamalla valtuutuksen vapaamuotoiseen hakemukseen tai hakemuslomakkeen valtuutuskohtaan.

Asiakasmaksupalvelut pyytää tarvittaessa sosiaalityöntekijän lausunnon maksun alentamista tai maksuvapautusta varten ja/tai lisätietoja hakijalta. Hakemuksen käsittelyn nopeuttamiseksi pyydetään toimittamaan kaikki liitteet samanaikaisesti.

Yhteystiedot ja hakemuksen toimittaminen

HUOM! Hakemuksen liitteeksi tarvitaan tositteet hakijalta sekä samassa taloudessa asuvalta avio- tai avopuolisolta. 

Säännöllisen kotihoidon asiakasmaksut ja kotiin annettavien tukipalvelujen asiakasmaksu
Hakemusten lähetysosoite:
Siun soten asiakasmaksupalvelut, Enon palvelupiste, Kunnantie 2, 81200 Eno.
Lisätietoja: puh. 013 330 9032 ma klo 9–14 ja ti–pe 9–12.

Pitkäaikaisen laitoshoidon, perhehoidon ja asumispalvelun asiakasmaksut ja pitkäaikaisen asumispalvelun palvelusetelit
Hakemusten lähetysosoite:
Siun soten asiakasmaksupalvelut, Joensuun palvelupiste, Tikkamäentie 16, talo 7, 6. krs, 80210 Joensuu
Lisätietoja: asumispalvelumaksut puh. 013 330 9031 ja laitoshoito- ja perhehoitomaksut puh. 013 330 9033 ma klo 9–14 ja ti–pe 9–12.

Vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon asiakasmaksut
Hakemusten lähetysosoite:
Siun soten asiakasmaksupalvelut, Juuan palvelupiste, Aimontie 7, 83900 Juuka
Lisätietoja: puh. 013 330 6618 ja 013 330 9031 ma klo 9–14 ja ti–pe 9–12.

Omaishoidon lakisääteisten vapaavuorokausien asiakasmaksut
Hakemusten lähetysosoite:
Siun sote, johtava sosiaalityöntekijä Tero Härkönen, Tikkamäentie 16, talo 8/5.krs, 80210 Joensuu
Lisätietoja: puh. 013 330 7123.

Erikoissairaanhoidon potilasmaksut (keskussairaalan laskut)
Hakemusten lähetysosoite: Siun soten asiakasmaksupalvelut, Joensuun palvelupiste, Tikkamäentie 16, talo 7, 6. krs, 80210 Joensuu
Lisätietoja: puh. 013 330 4334 ma klo 9–14 ja ti–pe 9–12.

Avoterveydenhuollon potilasmaksut (terveyskeskuskäyntien ja hammashuollon laskut)
Hakemusten lähetysosoite:
Siun soten asiakasmaksupalvelut, Joensuun palvelupiste, Tikkamäentie 16, talo 7, 6. krs, 80210 Joensuu tai
Siun soten asiakasmaksupalvelut, Juuan palvelupiste, Aimontie 7, 83900 Juuka tai
Siun soten asiakasmaksupalvelut, Kiteen palvelupiste, Savikontie 15, 82500 Kitee
Lisätietoja: puh. 013 330 9034 ma klo 9–14 ja ti–pe 9–12.

Muut asiakasmaksut
Lisätietoja: asiakasmaksupalvelujen puhelinpalvelu puh. 013 330 9030 ma klo 9–14 ja ti–pe 9–12.

Maksualennushakemuksen etusivun linkki miunpalveluihin

somejako