Navigaatiovalikko

Ei ole mitään sivuja, mitä näytetään nykyisellä tasolla.

Perhetyö ja kotipalvelu kuva

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaista lapsiperheille suunnattua varhaista tukemista. Lapsiperheiden kotipalvelu on tavoitteellista, suunnitelmallista ja määräaikaista. Kotipalvelulla tuetaan perheen omien voimavarojen vahvistumista ja arjessa selviytymistä.

Missä tilanteessa kotipalvelua voi saada

Kotipalvelun myöntämisen perusteena on:

  • raskauteen tai synnytykseen liittyvä perheen palveluntarve
  • vauvan hoitoon liittyvä tuentarve
  • monikko- ja /tai suurperheeseen liittyvä tuentarve
  • aikuisen tai lapsen sairastumisesta johtuva lyhytaikainen avuntarve
  • perheenjäsenen kuolema
  • asioinnin tarve, esim. lääkärin määräämät sairaala- tai terapiakäynnit
  • vanhemman äkillinen tai pitkäaikainen väsymys tai uupumus
  • vanhemman kirurginen toimenpide
  • äkillinen lapsen vakava sairaus tai vamma
  • äkillisestä kriisistä tai muusta erityistilanteesta johtuva käytännön avuntarve

Palvelu toteutetaan Siun soten omana toimintana, ostopalveluna ja palvelusetelipalveluna. Lapsiperheiden kotipalvelu on asiakkaalle maksutonta 1.1.2021 alkaen.

Yhteystiedot

Polvijärven eläinlääkärivastaanotto ja sosiaalipalvelut

Eläinlääkäripalvelut ja sosiaalitoimisto.

Sosiaalitoimistosta saat neuvoa ja ohjausta sosiaalipalveluista ja sosiaaliturvaetuuksista. Polvijärven sosiaalitoimiston palveluihin kuuluvat muun muassa aikuissosiaalityö, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, välitystilit sekä ennaltaehkäisevien lapsi- ja perhepalvelujen sosiaaliohjaus ja vammaispalvelujen palveluohjaus.

Palvelun kielet: suomi, englanti.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Käyntitiedot

lasten, nuorten ja perheiden yhdistykset linkki

Toimintaa ja tukea yhdistyksissä

jelli.fi

somejako