Navigaatiovalikko

Ei ole mitään sivuja, mitä näytetään nykyisellä tasolla.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kuva

Lapsen isyyden selvittäminen

Isyyden selvittäminen

Jos lapsen vanhemmat eivät ole avioliitossa keskenään lapsen syntyessä, lapsen isyys voidaan vahvistaa tunnustamisella. Tunnustamisen hyväksyy maistraatti tai tuomioistuin antaa siitä päätöksen.

Isyys on mahdollista tunnustaa neuvolakäyntien yhteydessä jo ennen lapsen syntymää, jolloin isyytensä tunnustaneesta miehestä tulee myös lapsen huoltaja, kun isyys on vahvistettu.

Ennalta tunnustettu isyys on mahdollista peruuttaa 30 päivän kuluessa lapsen syntymästä.

Kun isyys on epäselvä tai tunnustamista ei ole voitu vastaanottaa neuvolassa, isyyden selvittäminen ja tunnustaminen toimitetaan lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen. Tällöin vanhempien tulee sopia erikseen lapsen yhteishuollosta.

Lastenvalvoja voi nostaa kanteen isyyden vahvistamiseksi oikeudessa, jos isyyttä ei saada selvitettyä lastenvalvojan luona vapaaehtoisesti.

Lastenvalvoja voi selvittää myös avioliitossa syntyneen lapsen isyyden, jos aviopari yhdessä pyytää isyyden selvittämistä ennen kuin kuusi kuukautta on kulunut lapsen syntymästä.

Lastenvalvoja selvittää isyyden myös silloin, kun toinen mies on tunnustanut tai ilmoittanut aikovansa tunnustaa avioliiton aikana syntyneen lapsen, ja lapsen äiti ja aviomies hyväksyvät isyyden selvittämisen.

Äitiyden selvittäminen

Äitiyden selvittäminen

Äitiyden tunnustaminen voidaan ottaa vastaan ennakollisesti neuvolassa tai lapsen syntymän jälkeen lastenvalvojan luona. Äitiys voidaan vahvistaa lapsettomuusklinikalla tehdyn hoitosuostumuksen ja hedelmöityshoitotodistuksen perusteella hoidossa mukana olleelle naisparin toiselle osapuolelle.

Jos äitiys on tunnustettu äitiyslain nojalla ennen lapsen syntymää, tulee myös tunnustajasta lapsen huoltaja, kun äitiys on vahvistettu.

Lastenvalvojan tehtävänä on toimittaa äitiyden selvittäminen 18 vuotta nuoremman lapsen osalta, jos isyyden selvittämisen yhteydessä osoittautuu, että lapselle ei voida vahvistaa isää, mutta on aihetta olettaa, että lapselle voidaan vahvistaa toinen äiti.

Sisältöjulkaisija

Lastenvalvoja Heinävesi, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi

Puhelin ja soittoajat
Lastenvalvoja Riikka Pietarinen 013 330 5239
ma–pe klo 9–10
Käyntiosoite
Torikatu 18 A, 3.krs, 80100 Joensuu

somejako