Navigaatiovalikko

Ei ole mitään sivuja, mitä näytetään nykyisellä tasolla.

Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut kuva

Laitoshoito

Tarjoamme erityistä tukea tarvitseville henkilöille tarpeenmukaista, yksilöllistä kuntoutusta ja tukea elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Kuntoutus voi olla lyhytkestoista tilanteenarviointia, intervallikuntoutusta tai pidempiaikaista kuntoutusta yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Kuntoutuksessa, sen suunnittelussa ja toteutuksessa on keskiössä kuntoutuja ja oman kodin sekä toimintaympäristön verkosto.

Kuntoutustarve voi lähteä fyysisistä, psyykkisistä, psykiatrisista, psykososiaalisista, kommunikatiivisista sekä koulunkäyntiin, työhön tai muuhun päiväaikaiseen toimintaan liittyvistä erityisen tuen tarpeista tai kriisiytyneestä elämäntilanteesta.

Alaikäisten lasten ja nuorten kohdalla lasten ja nuorten yksikössä voidaan tarvittaessa järjestää myös pitkäaikaista asumista.

Honkalampi-keskuksen kuntoutusosastot toimivat tiiviissä yhteistyössä erityisryhmien asiantuntijapalveluiden moniammatillisen tiimin kanssa.

Yhteystiedot

Puhelinasiointi

Palvelupaikat

Verkkoasiointi

Yhteystiedot Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut

Vammaispalvelujen sosiaalityö ja palveluohjaus

somejako