Siun sote kuva

Kuulutukset

Tällä sivulla julkaistaan hyvinvointialuelain 113§:n mukaiset hyvinvointialueen julkiset kuulutukset ja tiedoksiannot, ellei niitä ole julkaistu muualla hyvinvointialueen verkkosivustolla.

Sisältöjulkaisija

angle-left Kuulutus tupakkalain (549/2016) 79 §:n mukaisesta tupakointikiellon määräämisestä
30.09.2020

Kuulutus tupakkalain (549/2016) 79 §:n mukaisesta tupakointikiellon määräämisestä

Päätös koskee Joensuun Kodit Oy:n omistamaa kiinteistöä Jokikatu 20, osoitteessa Jokikatu 20, 80140 Joensuu.


Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys on tehnyt viranhaltijapäätöksen 1020318/30.9.2020 § 2 tupakointikieltohakemuksen perusteella tupakoinnin kieltämisestä edellä mainitun kiinteistön huoneistojen parvekkeilla sekä huoneistokohtaisilla ulkopihoilla. Päätösasiakirja liitteineen on nähtävillä 30 päivän ajan Pohjois-Karjalan Ympäristöterveydessä, osoitteessa Jokikatu 8, 80220 Joensuu, 4. kerros.


Valitusoikeus päätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Valitusviranomaisena on Itä-Suomen hallinto-oikeus. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30. 


Lisätietoja asiasta antaa terveystarkastaja Ari Parviainen, ari.parviainen(at)siunsote.fi, puh. 013 330 8202.


Joensuussa 30.9.2020


Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys
Siun Sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 

somejako