Siun sote kuva

Kuulutukset

Tällä sivulla julkaistaan hyvinvointialuelain 113§:n mukaiset hyvinvointialueen julkiset kuulutukset ja tiedoksiannot, ellei niitä ole julkaistu muualla hyvinvointialueen verkkosivustolla.

Sisältöjulkaisija

angle-left Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 1.6.2021 koskien kunnallisvalitusta viranhaltijan irtisanomisesta taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla
04.06.2021

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 1.6.2021 koskien kunnallisvalitusta viranhaltijan irtisanomisesta taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla

Itä-Suomen hallinto-oikeus on 1.6.2021 antamallaan päätöksellä 02336/20/1401 kumonnut Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän toimitusjohtajan päätöksen 3.2.2020 § 5 sekä yhtymähallituksen päätöksen 27.8.2020 § 24.

Päätös muutoksenhakuohjeineen on nähtävänä kuntayhtymä kirjaamossa (Tikkamäentie 16, M-talo 3 kerros, Joensuu).

somejako