Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut kuva

Kurssit ja leirit

Kurssit

Asiakasperheille järjestämme 1–3 päivän mittaisia vanhempain- ja perhekursseja. Perhe voi hakeutua kurssille, jos lapsella on voimassaoleva erityishuolto-ohjelma ja siinä maininta kursseista. Teemasta riippuen osa kursseista on tarkoitettu koko perheelle, osa ainoastaan vanhemmille, sisaruksille tai isovanhemmille.

Tietoa kursseista saat kotikunnan kuntoutusohjaajan tai palveluohjaajan kautta. Tämän jälkeen perheenne voi hakea kurssille.

Leirit

Kouluikäisille lapsille ja nuorille järjestämme eri teemojen mukaisia leirejä talvi- ja syyslomaviikoilla sekä kesällä. Palvelusuunnitelmassa sovitaan mahdollisuudesta osallistua leirille. Lapsella tai nuorella tulee olla erityishuolto-ohjelmassa maininta mahdollisuudesta osallistua leirille.

Alle 16-vuotiaille leirit ovat ilmaisia. Vanhemmilta peritään ylläpitomaksua ruuasta ja yöpymisestä.

Leireistä tiedotamme perheitä kuntoutusohjaajien tai palveluohjaajien kautta noin kaksi kuukautta ennen leirin alkua. Leirille haetaan hakulomakkeella.

Yhteystiedot Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut

Vammaispalvelujen sosiaalityö ja palveluohjaus

somejako