Ammattilaiset kuva

Kotipalvelun tukipalvelutuottajat

Kotipalvelujen tukipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kylvetys-, ja saattajapalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja.

Kotipalvelutuottajaksi voi ilmoittautua jatkuvasti. Kotipalveluihin kuuluvista tukipalveluista ja niihin rinnastettavista palveluista on tehtävä ilmoitus Siun sotelle sähköisen asiointipalvelun kautta.  Palveluun tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksilla.

Ilmoittautumislomakkeeseen liitetään seuraavat asiakirjat:

  • Veroviranomaisen todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys siitä, että verovelkaa koskeva viranomaisen hyväksymä maksusuunnitelma on tehty
  • Vakuutusyhtiön todistus potilasvahinkolain tai muun riittävän vastuuvakuutuksen voimassaolosta
  • Todistus lakisääteisistä vakuutusmaksuista (YEL, TYEL, tapaturmavakuutus)
  • Omavalvontasuunnitelma
  • Selvitys käytetyistä alihankkijoista
  • Henkilöstöluettelo
  • Tutkintotodistukset ja selvitys työkokemuksesta
  • GDPR:n mukainen tietosuojaseloste

Siun sote on laatinut esimerkkiluettelon soveltuvista koulutuksista eri tukipalveluihin. Henkilökunnan riittävällä koulutuksella ja työkokemuksella turvataan toiminnan laatu.

Tukipalvelurekisterissä oleva palveluntuottaja voi myydä sosiaalihuoltolain mukaisia kotipalvelun tukipalveluja arvonlisäverottomana henkilöille, joiden tukipalvelujen tarve on todettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön arvioimana.

Ilmoituksen käsittelyaika on yksi kuukausi.

Rekisteröidyt kotipalvelun tukipalvelutuottajat

Siun soten rekisteröimät kotipalvelun tukipalvelutuottajat (pdf)

OHJE - ilmoittautuminen yksityisten tukipalvelujen tuottamiseen (pdf)

Kotipalvelun tukipalvelutuottajat - yhteystiedot

yhteystiedot

Sähköposti: tukipalvelurekisteri(at)siunsote.fi

Palvelujohtaja Marke Varis
puh. 013 330 7134
marke.varis(at)siunsote.fi

Hallinnon sihteeri Sonja Ilves
puh. 013 330 8946
sonja.ilves(at)siunsote.fi

Hallinnon sihteeri Henna Ronkainen
puh. 013 330 8415
henna.ronkainen(at)siunsote.fi

Lomake Kotipalvelun tukipalvelutuottajat

somejako