kommunikoinnin apuvalineet kuva

Kommunikoinnin apuvälineet

Kommunikoinnin ja tietokoneen käytön apuvälineet

Kommunikoinnin apuvälineet ovat puhevammaisille tarkoitettuja puhetta tukevia, täydentäviä tai korvaavia kommunikaatiokeinoja.

Kommunikoinnin apuvälinearviojaksolla puheterapeutti selvittää yhdessä sinun ja lähiympäristösi kanssa, millaisista apuvälineistä voisit hyötyä ja ohjaa sinua niiden käytössä. 

Kokeiltavia apuvälineitä voivat olla

  • manuaaliset kommunikoinnin apuvälineet (esim. kommunikaatiokansiot)
  • kommunikointilaitteet (esim. puhelaiteet tai tietokoneella käytettävät kommunikaatio-ohjelmat)
  • tietokoneen käytön apuvälineet (esim. erikoishiiret ja –näppäimistöt).

Kommunikoinnin apuvälineen sisältö suunnitellaan ja valmistetaan tarvittaessa yksilöllisesti. Osa käynneistä toteutetaan tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan omassa toimintaympäristössäsi, esimerkiksi kotona, koulussa tai työpaikalla.

Kommunikoinnin apuvälinearvion käynnistämiseksi tarvitset lääkärin, julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntoutus- tai fysioterapiayksikön tai kuntoutuslaitoksen terveydenhuollon ammattihenkilön kirjallisen lähetteen. Käynnit ovat maksuttomia.

Yhteystiedot kommunikaation apuvälineet

Yhteystiedot

Puheterapeutti Markku Nevala
ma klo 12-13
puh. 013 330 7954
markku.nevala(at)siunsote.fi

somejako