Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut kuva

Kehitysvammaisten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarkoituksena on tarjota oppilaille ohjattua, tavoitteellista ja mielekästä vapaa-ajan toimintaa ammattitaitoisen henkilökunnan ohjauksessa. Tavoitteena on antaa oppilaalle mahdollisuus monipuolisiin elämyksiin ja oppimiskokemuksiin tukien lapsen kokonaisvaltaista kehitystä yksilö- ja ryhmätoiminnan kautta.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuminen tapahtuu palvelusuunnitelman ja erityishuolto-ohjelman perusteella. Kehitysvammaisella oppilaalla tulee olla voimassa oleva erityishuolto-ohjelma ja siinä maininta iltapäiväkerhosta.

Erityislapsille tarkoitettua iltapäivätoimintaa koordinoidaan ja järjestetään vammaispalvelun alaisuudessa. Toimintaa järjestetään kehitysvammaisille sekä muille vammaispalvelun asiakkaille.

Iltapäivätoiminnan toimintakausi on koulun lukuvuosi. Loma-aikoina, syys-, joulu-, talvi- ja kesälomalla, järjestetään loma-ajan kerhotoimintaa tarpeen mukaan.

Honkalampi-keskuksen koululla aamu- ja iltapäivätoimintaa on koulupäivinä aamuisin kello 8–9.15 ja iltapäivisin 13–15.45.

Sisältöjulkaisija

Kammari

Puhelin ja soittoajat
rehtori 040 104 2432
palveluohjaaja 013 330 5449
Kammari 013 330 5465

Toimintaa toteutetaan omassa ryhmässä osana koululaisten iltapäivätoimintaa. Lisätietoja saa lapsen koulusta ja palveluohjaajalta.

 

Kehitysvammaisten koululaisten kesäajan hoito järjestetään Kesäkammarilla koulujen kesäloman ajan. Lisätietoja saa palveluohjaajalta.

Yhteystiedot Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut

Vammaispalvelujen sosiaalityö ja palveluohjaus

Aamu- ja iltapäivätoiminnan lisätietoja linkit

somejako