Työpaikat kuva

Käyttäjätunnukset ja tietoturvaohjeet

Siun sotessa on käytössä Mediatri-potilastietojärjestelmä. Karelia-ammattikorkeakoulun ja Riverian opiskelijoille haetaan tunnukset oppilaitoksen kautta. Muista oppilaitoksista tulevien opiskelijoiden tulee ottaa puhelimitse yhteyttä osaamisen kehittämisen asiantuntijaan viimeistään kolme viikkoa ennen harjoittelun alkua tunnusten tilaamista varten.

Tärkeä muistaa tietoturvasta

  • Olet salassapitovelvollinen. Salassapitovelvollisuus jatkuu harjoittelun päättymisen jälkeen. Salassapitovelvollisuuden rikkominen on rikos ja sen mukaan tuomittava teko.
  • Tietojärjestelmien käyttöä seurataan. Rekisterien katselu- tai käyttöoikeutta ei ole muihin kuin tehtävien edellyttämiin tietoihin (Potilasasiakirja-asetus 298/2009 4§, Henkilötietolaki 523/1999 32§, e-asiakaslaki 159/2007 5§).
  • Olet vastuussa siitä, etteivät käyttäjätunnukset tai salasanat joudu ulkopuolisten tietoon. Älä jätä konetta auki tunnuksillasi. 
  • Jos olet saanut työntekijänä Sote-ammattikortin, et voi käyttää sitä harjoittelun aikana opiskelijan roolissa.
  • Huolehdi, että ohjaajasi on käynyt tarkastamassa ja hyväksymässä Mediatriin tekemäsi kirjaukset.

Sosiaalista mediaa (mm. Facebook, Instagram, Twitter, sähköiset keskustelupalstat) ei käytetä potilaiden / asiakkaiden, työntekijöiden, yksikön tai sen toiminnan asioiden käsittelemiseen.

Yhteystiedot Opiskelijat Sosiaali- ja terveysala

Yhteystiedot

Hanna-Mari Näätänen
Osaamisen kehittämisen asiantuntija
Puh. 013 330 3338
hanna.naatanen(at)siunsote.fi

Sari Salminen
Osaamisen kehittämisen asiantuntija
Puh. 013 330 3824
sari.salminen(at)siunsote.fi

Salassapito- ja käyttäjasitoumuslomakelinkki

somejako