Työpaikat kuva

Käyttäjätunnukset ja tietoturvaohjeet

Siun sotessa on käytössä Mediatri-potilastietojärjestelmä. Karelia-ammattikorkeakoulun ja Riverian opiskelijoille haetaan tunnukset oppilaitoksen kautta. Muista oppilaitoksista tulevien opiskelijoiden tulee ottaa puhelimitse yhteyttä opetuskoordinaattoriin viimeistään kolme viikkoa ennen harjoittelun alkua tunnusten tilaamista varten.

Tärkeä muistaa tietoturvasta

  • Olet salassapitovelvollinen. Salassapitovelvollisuus jatkuu harjoittelun päättymisen jälkeen. Salassapitovelvollisuuden rikkominen on rikos ja sen mukaan tuomittava teko.
  • Tietojärjestelmien käyttöä seurataan. Rekisterien katselu- tai käyttöoikeutta ei ole muihin kuin tehtävien edellyttämiin tietoihin (Potilasasiakirja-asetus 298/2009 4§, Henkilötietolaki 523/1999 32§, e-asiakaslaki 159/2007 5§).
  • Olet vastuussa siitä, etteivät käyttäjätunnukset tai salasanat joudu ulkopuolisten tietoon. Älä jätä konetta auki tunnuksillasi. 
  • Jos olet saanut työntekijänä Sote-ammattikortin, et voi käyttää sitä harjoittelun aikana opiskelijan roolissa.
  • Huolehdi, että ohjaajasi on käynyt tarkastamassa ja hyväksymässä Mediatriin tekemäsi kirjaukset.

Sosiaalista mediaa (mm. Facebook, Instagram, Twitter, sähköiset keskustelupalstat) ei käytetä potilaiden / asiakkaiden, työntekijöiden, yksikön tai sen toiminnan asioiden käsittelemiseen.

Yhteystiedot Opiskelijat Sosiaali- ja terveysala

Yhteystiedot

Hanna-Mari Näätänen
Osaamisen kehittämisen asiantuntija
Puh. 013 330 3338
hanna.naatanen(at)siunsote.fi

Sari Salminen
Osaamisen kehittämisen asiantuntija
Puh. 013 330 3824
sari.salminen(at)siunsote.fi

 

somejako