Työpaikat kuva

Käyttäjätunnukset ja tietoturvaohjeet

Siun sotessa on käytössä Mediatri-potilastietojärjestelmä. Karelia-ammattikorkeakoulun ja Riverian opiskelijoille haetaan tunnukset oppilaitoksen kautta. Muista oppilaitoksista tulevien opiskelijoiden tulee ottaa puhelimitse yhteyttä opetuskoordinaattoriin viimeistään kolme viikkoa ennen harjoittelun alkua tunnusten tilaamista varten.

Perehdy tietoturvaohjeisiin ennen harjoittelua. Tulosta ja allekirjoita salassapito- ja käyttäjäsitoumuslomake kahtena kappaleena ja vie ne yksikkösi esimiehelle harjoittelujakson ensimmäisenä päivänä. Ensimmäisellä harjoittelujaksolla allekirjoittamasi sitoumus on voimassa Siun sotessa koko opiskelujesi ajan.

Tärkeä muistaa tietoturvasta

  • Olet salassapitovelvollinen. Salassapitovelvollisuus jatkuu harjoittelun päättymisen jälkeen. Salassapitovelvollisuuden rikkominen on rikos ja sen mukaan tuomittava teko.
  • Tietojärjestelmien käyttöä seurataan. Rekisterien katselu- tai käyttöoikeutta ei ole muihin kuin tehtävien edellyttämiin tietoihin (Potilasasiakirja-asetus 298/2009 4§, Henkilötietolaki 523/1999 32§, e-asiakaslaki 159/2007 5§).
  • Olet vastuussa siitä, etteivät käyttäjätunnukset tai salasanat joudu ulkopuolisten tietoon. Älä jätä konetta auki tunnuksillasi. 
  • Jos olet saanut työntekijänä Sote ammattikortin, et voi käyttää sitä harjoittelun aikana opiskelijan roolissa.
  • Huolehdi, että ohjaajasi on käynyt tarkastamassa ja hyväksymässä Mediatriin tekemäsi kirjaukset.

Sosiaalista mediaa (mm. Facebook, Instagram, Twitter, sähköiset keskustelupalstat) ei käytetä potilaiden / asiakkaiden, työntekijöiden, yksikön tai sen toiminnan asioiden käsittelemiseen.

Yhteystiedot Opiskelijat Sosiaali- ja terveysala

Yhteystiedot

Sari Salminen
Opetuskoordinaattori
Puh. 013 330 3824
sari.salminen(at)siunsote.fi

Hanna-Mari Näätänen
Opetuskoordinaattori
Puh. 013 330 3338
hanna.naatanen(at)siunsote.fi

somejako