Navigaatiovalikko

Ei ole mitään sivuja, mitä näytetään nykyisellä tasolla.

Kuvakaruselli nainen ja kaksi lasta iloisesti leikkimässä

Perheneuvola

Kasvatus- ja perheneuvonta on moniammatillista palvelua, jota saat perheneuvoloista. Kasvatus- ja perheneuvonnalla edistetään lapsen hyvinvointia, yksilöllistä kasvua ja myönteistä kehitystä, tuetaan vanhemmuutta ja lapsiperheiden suoriutumista sekä vahvistetaan perheen omia voimavaroja.

Perheneuvolasta saat asiantuntijoiden arviointia, ohjausta ja neuvontaa lasten kasvuun ja kehitykseen, perhe-elämään, ihmissuhteisiin ja sosiaalisiin taitoihin liittyen.

Perheneuvolatiimiin kuuluu muun muassa psykologeja, sosiaalityöntekijöitä ja asiantuntijahoitajia. Lisäksi perheneuvolassa on mahdollisuus saada lääkärin palveluja.

Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Voit varata ajan perheneuvolaan omasta aloitteestasi tai ammattilaisen suosituksesta. Myös lapset ja nuoret voivat itse olla yhteydessä perheneuvolaan.

Yhteystiedot

Joensuu ja Kontiolahti, perheneuvolan vauvaperhetyö (raskaus- ja ensimmäisen vauvavuoden tuki).

Perheneuvolan vauvaperheiden kätilöt tukevat raskaana olevia ja vauvavuottaan eläviä perheitä kokonaisvaltaisesti vanhemmuuden kasvussa. Perheneuvolan kätilöiden asiakasperheet tarvitsevat laaja-alaisempaa ja tiiviimpää tukea, kuin peruspalvelut tarjoavat.


Työ on keskustelua, konkreettisessa vauvan hoidossa ja arjen hallinnassa ohjaamista ja ryhmien ohjaamista. Kaikki palvelut lukuun ottamatta ryhmiä, ovat kotiin vietäviä. Osalle asiakkaista riittää muutaman kerran tapaaminen, ja osa asiakkaista tarvitsee tukea useamman kuukauden tai koko vauvavuoden ajan. Perheneuvolan kätilöt tekevät tiivistä yhteistyötä terveydenhuollon, muiden sosiaalipalvelujen kuten lastensuojelun ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa asiakkaan luvalla. Työhön kuuluu myös asiakkaiden ohjaaminen tarvittavien palveluiden piiriin.

Palvelun kielet: suomi, englanti, venäjä.

Perheneuvolan palvelut

Kesäaukioloajat - nosto

somejako