Kuvakaruselli nainen ja kaksi lasta iloisesti leikkimässä

Perheneuvola

Kasvatus- ja perheneuvonta on moniammatillista palvelua, jota saat perheneuvoloista. Kasvatus- ja perheneuvonnalla edistetään lapsen hyvinvointia, yksilöllistä kasvua ja myönteistä kehitystä, tuetaan vanhemmuutta ja lapsiperheiden suoriutumista sekä vahvistetaan perheen omia voimavaroja.

Perheneuvolasta saat asiantuntijoiden arviointia, ohjausta ja neuvontaa lasten kasvuun ja kehitykseen, perhe-elämään, ihmissuhteisiin ja sosiaalisiin taitoihin liittyen.

Perheneuvolatiimiin kuuluu muun muassa psykologeja ja sosiaalityöntekijöitä, lisäksi perheneuvolassa on mahdollisuus tarvittaessa saada lääkärin konsultaatiota.

Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Voit varata ajan perheneuvolaan omasta aloitteestasi tai ammattilaisen suosituksesta. Myös lapset ja nuoret voivat itse olla yhteydessä perheneuvolaan.

Yhteystiedot

Nurmeksen sosiaalitoimisto

Sosiaalitoimistosta saat neuvoja ja ohjausta sosiaalipalveluista ja sosiaaliturvaetuuksista. Asiointi vain ajanvarauksella.

Palvelun kielet: suomi, englanti.

Perheneuvolan palvelut

Käyntitiedot

somejako