Kuvakaruselli sote-uudistus blogi

Kohti Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta

Kohti Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta

 

arkipäivää

 

tuntia

 

minuuttia

 

sekuntia

Hyvinvointialuevalmistelu

Siun sote muuttuu kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi

Valtakunnallisessa sote-uudistuksessa rakennetaan uusi hallinnollinen rakenne vastaamaan sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen järjestämisestä. Jatkossa hyvinvointialueet järjestävät maakunnissa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen. Tämä tarkoittaa Pohjois-Karjalassa sitä, että Siun sote muuttuu kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen valmistelu käynnistyi yhtymävaltuuston asettaman väliaikaisen valmistelutoimielimen johdolla. Hyvinvointialueelle valittiin tammikuussa vaaleilla aluevaltuusto, joka aloitti toimintansa maaliskuussa 2022. Väliaikainen valmistelutoimielin vastasi toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta aluevaltuuston toiminnan aloittamiseen saakka.

Siun soten tuottamat palvelut siirtyvät Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle 1.1.2023. Siun sote -kuntayhtymä vastaa jo nyt hyvinvointialueelle siirtyvien tehtävien järjestämisestä. Tekemämme jatkuva työ toimintojen kehittämiseksi ja aiempi maakuntavalmistelu luovat tukevan pohjan uudistukselle Pohjois-Karjalassa.

Miten hyvinvointialuevalmistelu etenee Pohjois-Karjalassa? 

- Pohjois-Karjalan hyvinvointialue perustettiin 1.7.2021
- Hyvinvointialuevalmistelu eteni väliaikaisen valmistelutoimielimen johdolla
- Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle valittiin vaaleilla aluevaltuusto tammikuussa 2022
- Aluevaltuusto aloitti toimintansa maaliskuussa 2022
- Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut siirtyvät Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle 1.1.2023

Kohti yhdenvertaisia palveluja

Sote-uudistusta tehdään, jotta kaikille ihmisille voitaisiin tarjota samanlainen mahdollisuus saada palveluja. Palvelujen vahvistamisella ja ehkäisevään työhön panostamisella pyritään varmistamaan, että palvelut vastaavat ihmisten tarpeisiin ja haasteisiin voidaan puuttua ajoissa.

Kansallisen uudistuksen päämääränä on turvata yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille. Tavoitteena on parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja ja turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti sosiaali- ja terveyspalveluihin. Lisäksi uudistuksella pyritään vastaamaan väestön ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aikaansaamiin haasteisin sekä hillitsemään kustannusten kasvua.

Sote- ja pelastustoimen uudistus on tärkeä Pohjois-Karjalalle. Pohjois-Karjalan väestö ikääntyy nopeasti ja samanaikaisesti laskenut syntyvyys vähentää työikäisten määrää. Tarvitsemme muutosta, jotta voimme jatkossakin varmistaa, että palvelumme ovat yhdenvertaisia ja laadukkaita. Kun kehitämme sote- ja pelastustoimen palveluja, edistämme alueen asukkaiden hyvinvointia ja turvallisuutta.

Hyvinvointialuevalmistelun rinnalla etenemme kohti sote-uudistuksen tavoitteita useiden hankkeiden tuella. Voit lukea lisää meneillään olevista hankkeista hankesivultamme.

Sote-uudistus on jo täällä

Asukkaiden näkökulmasta muutos ei ole suuri, koska meillä on jo maakunnallinen Siun sote. Henkilöstömme siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen, joten sinua palvelee jatkossakin tuttu ja ammattitaitoinen henkilökuntamme.

Toiminnan kehittäminen jatkuu osana normaalia toimintaamme. Huolehdimme siitä, että hoitoon pääsy on nopeaa ja sujuvaa eikä hoitopolku katkea missään vaiheessa. Teemme uudistusta, jotta pohjoiskarjalainen voisi hyvin.

Blogit

Ota hetki aikaa ja pysähdy

Lapsen elämässä tapahtuneet muutokset voivat aikuisen silmin vaikuttaa pieniltä, mutta lapsen arjessa ne voivat heijastua kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Asiakkaan arjen äärelle pysähtymisellä voi olla kauaskantoiset vaikutukset hänen elämässään.

Sote-uudistus on jo täällä!

Tulevalla hyvinvointialueella tehtävämme on järjestää ja tuottaa parhaat mahdolliset sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa. Me voimme tehdä sen jo nyt.

Asiakkaana sote-viidakossa

Tulevaisuuden sote-keskuksessa asiakas on entistä aktiivisempi toimija omassa asiassaan, niin palveluiden tarpeen arvioinnissa kuin palveluiden suunnittelussakin.

Hyvinvointialue päätöksenteko linkki pääsivulla

Hyvinvointialue yhteystiedot linkki pääsivulla

Hyvinvointialueen hallintosääntö

sote-uudistus tiedotteet

Ajankohtaista sote-uudistuksesta

Sisältöjulkaisija

angle-left Kuulutus Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluevaltuuston kokouksesta 27.9.2022
20.09.2022

Kuulutus Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluevaltuuston kokouksesta 27.9.2022

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluevaltuuston kokous järjestetään lähikokouksena tiistaina 29. syyskuuta 2022 klo 14 alkaen.

Kokous on seurattavissa Siun soten Youtube-kanavalta tästä linkistä. Kokous järjestetään osoitteessa Tikkamäentie 16, Joensuu, A-talo, K-kerros, Tikkasali.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastaminen
 • Investointisuunnitelma 2023-2026
 • Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen hakemus Suomen kestävän kasvun ohjelman hankkeelle (RRP)
 • Hyvinvointialueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet
 • Selvitys hyvinvointialueelle siirtyvistä vastuista
 • Henkilöstön siirtosopimus liikkeenluovutuksesta hyvinvointialueelle
 • Aluehallituksen puheenjohtajuuden hoitaminen osa-aikaisena
 • SDP Valtuustoaloite – Ensihoidon johtamisjärjestelmän henkilöstöresursseja on lisättävä
 • Valtuustoaloite 9.5.2022 – Riittävien resurssien ja osaamisen varmistaminen Ukrainasta sotaa paenneiden auttamiseksi
 • Valtuustoaloite 15.6.2022 – Selvitys päivystyksen ruokapalveluista
 • Kokoukseen jätetyt valtuustoaloitteet
 • Kokouksen päättäminen

Esityslista ja pöytäkirja

Esityslista ja liitteet ovat nähtävillä Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen verkkosivuilla www.siunsote.fi/hyvinvointialue

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen verkkosivulla heti sen jälkeen, kun pöytäkirja on tarkastettu. Pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen verkkosivuilla.

 

Joensuussa 20. syyskuuta 2022

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtaja

 

Lisätietoja: Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen, puh. 050 357 9090, merja.makisalo-ropponen@luottamus.siunsote.fi

somejako