Kuvakaruselli sote-uudistus blogi

Hyvinvointialue päätöksenteko

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen päätöksenteko ja valmisteluryhmät

Väliaikainen valmistelutoimielin

Väliaikainen valmistelutoimielin on perustettu huolehtimaan niistä välttämättömistä voimaanpanolain toimenpiteistä, jotka on tehtävä ennen kuin aluevaltuuston toimikausi alkaa 1.3.2022. Väliaikainen valmistelutoimielin vastaa valmistelutyön organisoimisesta ja johtamisesta sekä valmistelee uuden organisaation hallinnon järjestämistä koskevaa päätöksentekoa.

Väliaikainen valmistelutoimielin koostuu Siun soten viranhaltijoista, joilla on jo vankka asiantuntemus hyvinvointialueelle siirtyvän toimialan toiminnasta ja taloudesta. Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäseninä toimivat:

 • Toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen (puheenjohtaja)
 • Toimialuejohtaja, terveys ja sairaanhoitopalvelut Jarmo Kukkonen
 • Toimialuejohtaja, ikäihmisten palvelut Eija Rieppo
 • Toimialuejohtaja, perhe ja sosiaalipalvelut Leena Korhonen
 • Talousjohtaja Ismo Rouvinen (2. varapuheenjohtaja)
 • Hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen (1. varapuheenjohtaja)
 • Henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsen
 • Kehittämisjohtaja Heli Aalto
 • Viestintäjohtaja Susanna Prokkola
 • Pelastusjohtaja Markus Viitaniemi
 • Vs. ympäristöterveydenhuollon johtaja Kirsi Hiltunen

Väliaikaisesta valmistelutoimielimestä käytetään lyhennettä VATE.

Poliittinen seurantaryhmä

Poliittinen seurantaryhmä toimii väliaikaisen valmistelutoimielimen tukena hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen liittyvissä asioissa. Sen tehtävänä on seurata sote- ja pelastustoimen uudistuksen toimeenpanoa ja tukea väliaikaisen valmistelutoimielimen valmistelutyötä. Poliittisen seurantaryhmän tehtävänä on myös välittää poliittisen päätöksenteon näkemyksiä valmisteluun ja viestiä valmistelusta omiin poliittisiin ryhmiin.

Hyvinvointialueen valmistelun poliittiseen seurantaryhmään kuuluu Siun soten valtuuston päätöksen mukaisesti Siun soten yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen puheenjohtajistot, pelastuslaitosliikelaitoksen johtokunnan nimeämä edustaja ja syksyllä 2021 Siun soten valtuustossa edustettuna olevien poliittisten ryhmien nimeämät edustajat. Lisäksi poliittisen seurantaryhmän kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenillä, muutosjohtajalla ja hallintopäälliköllä ja ryhmä voi kutsua kokouksiin asiantuntijoita harkintansa mukaan.

 • Hannu Mikkilä (puheenjohtaja)
 • Marja Kauppinen (varapuheenjohtaja)
 • Marko Koskinen
 • Anne Kaarina Keronen
 • Sari Koskinen
 • Aulikki Sihvonen
 • Kirsi Hirvonen
 • Satu Melkko

Kuntayhteistyöryhmä

Kuntayhteistyöryhmän tehtävänä on seurata ja tukea väliaikaisen valmistelutoimielimen ja valmistelutiimin sote- ja pelastustoimen uudistuksen valmistelutyötä, välittää organisaatioiden näkemyksiä valmisteluun ja viestiä valmistelusta omiin organisaatioihin sekä osallistua yhdyspintojen määrittelyyn ja toimintaratkaisujen kehittämiseen.

Kuntayhteistyöryhmä koostuu Pohjois-Karjalan kuntien nimeämistä edustajista (yksi edustaja/kunta). Varsinaisen edustajan ollessa estyneenä osallistuu hänen varahenkilönsä taustaorganisaatiosta. Kuntayhteistyöryhmän kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenillä, muutosjohtajalla, hallintopäälliköllä ja neuvottelupäälliköllä. Lisäksi ryhmä voi kutsua kokouksiin asiantuntijoita harkintansa mukaan.

Kuntayhteistyöryhmän puheenjohtajana toimii Kari Karjalainen ja varapuheenjohtajana Hannele Mikkanen.

somejako