Kuvakaruselli sote-uudistus blogi

Hyvinvointialue päätöksenteko

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen päätöksenteko ja valmisteluryhmät

Aluevaltuusto

Pohjois-Karjalan aluevaaleissa valittiin 59-jäseninen aluevaltuusto, joka käyttää hyvinvointialueen ylintä päätäntävaltaa ja vastaa sen toiminnasta ja taloudesta. Aluevaltuuston kokoonpanon löydät täältä: https://www.siunsote.fi/aluevaltuusto

Aluehallitus

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluehallituksessa on 11 jäsentä. Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Aluehallituksen kokoonpanon löydät tästä linkistä: https://www.siunsote.fi/aluehallitus

Lautakunnat

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle on valittu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, tulevaisuuslautakunta ja turvallisuuden ja varautumisen lautakunta. Niiden kokoonpanot löytyvät linkistä: https://www.siunsote.fi/lautakunnat

Muut toimielimet

Hyvinvointialueen muut toimielimet on listattu tälle sivulle: https://www.siunsote.fi/muut-toimielimet

 

Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta ovat valmistelleet myös seuraavat toimielimet:

Väliaikainen valmistelutoimielin

Väliaikainen valmistelutoimielin on perustettu huolehtimaan niistä välttämättömistä voimaanpanolain toimenpiteistä, jotka on tehtävä ennen kuin aluevaltuuston toimikausi alkaa 1.3.2022. Väliaikainen valmistelutoimielin vastaa valmistelutyön organisoimisesta ja johtamisesta sekä valmistelee uuden organisaation hallinnon järjestämistä koskevaa päätöksentekoa.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta on säädetty voimaanpanolaissa. Sen jäsenet on valittava osapuolten viranhaltijoista, joilla on hyvä asiatuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta. Pohjois-Karjalan väliaikaisen valmistelutoimielimen jäseninä toimivat:

 • Toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen (puheenjohtaja)
 • Toimialuejohtaja, terveys ja sairaanhoitopalvelut Jarmo Kukkonen
 • Toimialuejohtaja, ikäihmisten palvelut Eija Rieppo
 • Toimialuejohtaja, perhe ja sosiaalipalvelut Leena Korhonen
 • Talousjohtaja Ismo Rouvinen (2. varapuheenjohtaja)
 • Hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen (1. varapuheenjohtaja)
 • Henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsen
 • Kehittämisjohtaja Heli Aalto
 • Viestintäjohtaja Susanna Prokkola
 • Pelastusjohtaja Markus Viitaniemi
 • Vs. ympäristöterveydenhuollon johtaja Kirsi Hiltunen

Väliaikaisesta valmistelutoimielimestä käytetään lyhennettä VATE.

Poliittinen seurantaryhmä

Poliittinen seurantaryhmä toimii väliaikaisen valmistelutoimielimen tukena hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen liittyvissä asioissa. Sen tehtävänä on seurata sote- ja pelastustoimen uudistuksen toimeenpanoa ja tukea väliaikaisen valmistelutoimielimen valmistelutyötä. Poliittisen seurantaryhmän tehtävänä on myös välittää poliittisen päätöksenteon näkemyksiä valmisteluun ja viestiä valmistelusta omiin poliittisiin ryhmiin.

Hyvinvointialueen valmistelun poliittiseen seurantaryhmään kuuluu Siun soten valtuuston päätöksen mukaisesti Siun soten yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen puheenjohtajistot, pelastuslaitosliikelaitoksen johtokunnan nimeämä edustaja ja syksyllä 2021 Siun soten valtuustossa edustettuna olevien poliittisten ryhmien nimeämät edustajat. Lisäksi poliittisen seurantaryhmän kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenillä, muutosjohtajalla ja hallintopäälliköllä ja ryhmä voi kutsua kokouksiin asiantuntijoita harkintansa mukaan.

 • Hannu Mikkilä (puheenjohtaja) (varalla Jertta Harinen)
 • Marja Kauppinen (varapuheenjohtaja)
 • Marko Koskinen (Outi Mara)
 • Anne Kaarina Keronen (Petteri Tahvanainen)
 • Sari Koskinen (Ville Elonheimo)
 • Aulikki Sihvonen (Mauri Tolvanen)
 • Kirsi Hirvonen (Sari Äkäslompolo)
 • Satu Melkko (Maija Silvennoinen)

Siun soten puheenjohtajisto

 • Valtuusto: Pentti Keskisalo (1. varapuheenjohtaja Eeva-Liisa Auvinen, 2. varapuheenjohtaja Jukka Pöppönen)
 • Kuntayhtymän hallitus: Jertta Harinen (1. varapuheenjohtaja Juhani Meriläinen, 2. varapuheenjohtaja Matti Ketonen)
 • Pelan edustaja: Mika Hiltunen

Läsnäolo-oikeus Vaten jäsenillä

 • Toimialuejohtaja, terveys- ja sairaanhoitopalvelut, Jarmo Kukkonen
 • Toimialuejohtaja, ikäihmisten palvelut, Eija Rieppo
 • Toimialuejohtaja, perhe- ja sosiaalipalvelut Leena Korhonen
 • Talousjohtaja Ismo Rouvinen
 • Hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen
 • Henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsen
 • Kehittämisjohtaja Heli Aalto
 • Viestintäjohtaja Susanna Prokkola
 • Pelastusjohtaja Markus Viitaniemi
 • Vs. ympäristöterveydenhuollon johtaja Kirsi Hiltunen

Kuntayhteistyöryhmä

Kuntayhteistyöryhmän tehtävänä on seurata ja tukea väliaikaisen valmistelutoimielimen ja valmistelutiimin sote- ja pelastustoimen uudistuksen valmistelutyötä, välittää organisaatioiden näkemyksiä valmisteluun ja viestiä valmistelusta omiin organisaatioihin sekä osallistua yhdyspintojen määrittelyyn ja toimintaratkaisujen kehittämiseen.

Kuntayhteistyöryhmä koostuu Pohjois-Karjalan kuntien nimeämistä edustajista (yksi edustaja/kunta). Varsinaisen edustajan ollessa estyneenä osallistuu hänen varahenkilönsä taustaorganisaatiosta. Kuntayhteistyöryhmän kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenillä, muutosjohtajalla, hallintopäälliköllä ja neuvottelupäälliköllä. Lisäksi ryhmä voi kutsua kokouksiin asiantuntijoita harkintansa mukaan.

Kuntayhteistyöryhmän puheenjohtajana toimii Kari Karjalainen ja varapuheenjohtajana Hannele Mikkanen.

Kumppanuusryhmä 

Kumppanuusryhmän tehtävänä on välittää organisaatioiden näkemyksiä hyvinvointialueen valmistelun tueksi sekä viestiä valmistelutyön etenemisestä edelleen omille organisaatioilleen. Kumppanuusryhmä osallistuu yhdyspintojen määrittelyyn ja toimintaratkaisujen kehittämiseen erityisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä osallisuuden näkökulmasta. 

Kumppanuusryhmä koostuu hyvinvointialueen valmistelun sidosryhmistä. Ryhmässä on mukana edustajia mm. alueen kunnista, vaikuttamistoimielimistä, järjestöistä, elinkeinoelämästä, oppilaitoksista, Siun sotesta sekä useista alueen sidosryhmistä. Edustajia on yhteensä 26 kpl ja jokaiselle edustajalle on nimetty varahenkilö. Lisäksi hyvinvointialueen muutosjohtajalla ja Siun soten kehittämisjohtajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Tarvittaessa ryhmä voi kutsua mukaan asiantuntijoita valmistelutyön tueksi. 

Puheenjohtajana toimii Maarika Kasonen ja varapuheenjohtajana Matias Valoaho.

Ryhmän sisälle on muodostettu seuraavat alatyöryhmät, joihin saavat osallistua sekä varsinaiset että varaedustajat. 

 • Hyvinvointialueen ja kuntien yhteistyörakenteet sekä hyvinvointikertomus- ja suunnittelutyö
 • Järjestöjen toimintaedellytykset, järjestöavustukset ja yhteistyö
 • Vaikuttamistoimielimet (hyvinvointialueen nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja lapsi- ja perheasiainneuvosto)
 • Työllisyys
 • Osallisuus
   

Hyvinvointialueen sivut linkki pääsivulle

Hyvinvointialue esityslistat ja pöytäkirjat

Hyvinvointialue viranhaltijapäätökset linkki

Hyvinvointialueen hallintosääntö

Hyvinvointialue yhteystiedot linkki pääsivulla

somejako