Kuvakaruselli sote-uudistus blogi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

Aluevaltuusto valitsee toimikaudekseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan, jossa on yksitoista (11) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Aluevaltuusto nimeää jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla valtuutettuja. Lisäksi kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus aluehallituksen nimeämällä aluehallituksen jäsenellä sekä vaikuttamistoimielinten nimeämillä edustajilla. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta toimii lain mukaisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä vastaavana tahona.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan tehtävänä on muun muassa päättää määrärahojensa puitteissa järjestöjen ja yhdistysten toiminta-avustuksista, hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kuntayhteistyön rakenteesta, tavoitteista, painopisteistä, yhteistyöstä ja seurannasta sekä päättää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteistä.

Lautakunnan kokousaikataulu vuonna 2024

25.1., 28.2., 4.4., 23.5.
15.8., 19.9., 24.10., 21.11., 19.12.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenet

Virve Mikkonen (sd) puheenjohtaja, (Antti-Henrikki Puustinen, sd)
Anna Karjula (kesk) vpj, (Kyösti Partanen, kesk)
Iita Kaarto (kesk), (Heikki Reijonen, kesk)
Markku Laasonen (kesk), (Päivi Eteläpää kesk)
Erik Reinikka (kesk), (Anni Pesonen, kesk)
Satu Melkko (kd), (Esa Kananen, kd)
Anni Järvinen (vas), (Ville-Pekka Timonen, vas)
Jari Ruokolainen (sd), (Tiina Mustonen, sd)
Jarmo Tanninen (sd), (Virpi Eronen, sd)
Susanna Saaristo (ps), (Eero Bodganoff, ps)
Mauri Tolvanen (kok), (Helena Uusi-Illikainen, kok)

Kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus aluehallituksen nimeämällä aluehallituksen jäsenellä sekä vaikuttamistoimielinten nimeämillä edustajilla:

Karita Kaita, aluehallitus
Maria Hyttinen (Petrus Ahtiala), nuorisovaltuusto
Marja-Leena Räsänen (Liisa Pirhonen), vanhusneuvosto
Reetta Nenonen (Eija Hakulinen), vammaisneuvosto
Päivi Turkia (Seija Rosti), lapsi- ja perheasiainneuvosto

Hyvinvointialue esityslistat ja pöytäkirjat

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta yhteystiedot

Yhteystiedot

Lautakunnan puheenjohtaja
Virve Mikkonen
virve.mikkonen(at)luottamus.siunsote.fi
 

Lautakunnan esittelijänä toimii
 

somejako