Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut kuva

Huoltajien ABC

Kodin ja koulun vastuut

Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan opetuksesta sekä kasvatuksesta kouluyhteisön jäsenenä. Kodin ja koulun yhdessä toimiminen tukee oppilaan kasvua ja kehitystä. Avoin vuorovaikutus helpottaa yhteisiin tavoitteisiin pyrkimistä.

Oppilaiden opetus- ja kasvatustavoitteiden toteutumisen kannalta on tärkeää sopia kodin ja koulun välillä yhteiset toimintamallit, joita sitoudutaan noudattamaan.

Vanhempainvartit

Vanhempainvartit

Koulun huoltajailta ja vanhempainvartti pidetään kerran lukuvuodessa. Yhteyttä koteihin pidetään sähköpostin ja puhelimen välityksellä. Koulussa järjestetään lukukauden päätteeksi joulu- ja kevätjuhla. Huoltajat ovat aina tervetulleita koululle.

Poissaolot ja sairastuminen

Poissaolot ja sairastuminen

Jos oppilas on poissa koulusta, ilmoita siitä kouluun aamulla heti klo 8, numeroon 050 387 0737. Muista perua myös koulukuljetus.

Jos lapsi sairastuu koulupäivän aikana, opettaja ilmoittaa asiasta huoltajalle ja lapsi haetaan kotiin välittömästi. Oppilasta ei voida pitää sairaana koulussa siihen tarvittavan tilan ja tarpeellisen valvonnan puutteen vuoksi.

Sairaana oppilas ei voi tulla kouluun. Kouluun tullaan yhden kuumeettoman päivän jälkeen ja yleisvoinnin ollessa hyvä.

Kouluterveydenhoitajan tarkastukset ja hammashoito

Kouluterveydenhoitaja käy koululla tarpeen mukaan. Hän seuraa lähinnä kasvun edistymistä sekä kuulon ja näön tarkkuutta sekä tartuntatautirokotusten voimassaoloa.

Hammashoito toteutetaan kotikunnassa ja tarvittaessa Honkalampi-keskuksessa.

somejako