Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut kuva

Hoito- ja kuntoutusopetus

Honkalampi-keskuksen koulun hoito- ja kuntoutuslasten luokassa opiskelevat Honkalampi-keskuksessa hoito- ja kuntoutusjaksolla olevat oppivelvollisuusikäiset lapset ja nuoret sekä alle kouluikäiset kouluarviointijaksolla olevat lapset. Luokassa annetaan opetusta yhteensä 15 tuntia viikossa.

Oppilas osallistuu opetukseen, silloin kun hänellä ei ole tapaamisia kehitystä ja kuntoutusta tukevien asiantuntijapalveluiden työntekijöiden kanssa. Osastojen hoitajat tuovat oppilaan kouluun ja hakevat koulusta.

Hoito- ja kuntoutusluokan lasten luokassa oppilas saa yksilöllistä, tarpeistaan lähtevää opetusta. Oppilas saa kokemuksen oppimisesta ja sosiaalisten taitojen harjoittelusta uudessa oppimisympäristössä ja ryhmässä. Tarvittaessa oppilaalle voidaan tehdä arviointeja oppimisen ja taitojen tasosta.

Erityisopettaja tai koulunkäynninohjaaja tekee oppilaan kanssa tehtäviä ja havainnoi oppilaan taitoja seuraavilta osa-alueilta:

  • kognitiiviset taidot
  • motoriset taidot
  • sosiaaliset taidot
  • kieli- ja kommunikaatio
  • päivittäisten toimintojen taidot
  • keskittyminen ja tarkkaavaisuus
  • ryhmätyötaidot
  • oppilaan vahvuudet ja heikkoudet.

Opettaja tekee yhteistyötä Honkalampi-keskuksen osastojen ja asiantuntijapalveluiden työntekijöiden sekä oppilaan oman opettajan ja avustajan ym. lapsen kuntoutuksessa toimineiden ammattihenkilöiden kanssa.

somejako