Henkilökohtainen budjetti

Siun sotessa on mahdollista kokeilla henkilökohtaista budjettia vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten palveluissa. Kokeilu on käynnissä koko Pohjois-Karjalan ja Heinäveden alueella, Tohmajärven ja Rääkkylän kuntia lukuun ottamatta.

Kokeilu toteutetaan STM:n rahoittamassa Siun valinnanvapaus (SiVa-hankkeessa).

Mikä on henkilökohtainen budjetti?

Henkilökohtainen budjetti on asiakkaan tarpeiden pohjalta määritelty rahasumma, jolla asiakas voi hankkia palvelusuunnitelman mukaisia palveluja yrityksiltä, yhdistyksiltä tai muilta palveluntuottajilta.

Asiakas on mukana suunnittelemassa omia tarpeitaan vastaavia palveluja ja niiden sisältöjä. Asiakas voi valita palveluntuottajan Siun soten hyväksymien palveluntuottajien joukosta.

Siun soten kokeilu toteutetaan palvelusetelien avulla eli asiakkaalle myönnetään henkilökohtaisen budjetin palveluseteli.

Henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilun piiriin kuuluvat vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuoltoa koskevien lakien palveluista:
 • tuettu asuminen
 • palveluasuminen
 • tehostettu palveluasuminen
 • tilapäinen ympärivuorokautinen asumispalvelu
 • vierihoito eli lisätunnit asumiseen
 • päivätoiminta
 • henkilökohtainen apu
 • sosiaalihuoltolain mukainen kotihoito.

Kuka voi saada henkilökohtaisen budjetin?

Henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluun voivat osallistua kaikki vaikea- ja kehitysvammaiset henkilöt, joilla on oikeus vammaispalvelulain tai erityishuoltolain mukaisiin palveluihin.

Miten kokeiluun pääsee mukaan asiakkaaksi?

Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan kokeiluun ja sinulla on tarve palvelulle tai tarve muuttaa saamiasi palveluja, ole yhteydessä oman alueesi vammaispalvelun työntekijöihin.

Miten henkilökohtainen budjetointi toimii?

Henkilökohtaisen budjetin laatiminen alkaa yhteisellä palvelutarpeen arvioinnilla. Yhteisen arvioinnin jälkeen asiakas laatii tukisuunnitelman, johon hän kuvaa parhaiten omia tarpeita ja toiveita vastaavat palvelut. Tukisuunnitelman tekemiseen saa apua läheisiltä, kokemusasiantuntijoilta tai vammaispalvelun työntekijöiltä.

Palvelutarpeen arvion ja tukisuunnitelman pohjalta laaditaan palvelusuunnitelma. Suunnitelmaan kirjataan henkilökohtaiseen budjettiin sisältyvät palvelut, niiden sisältö sekä käytettävissä oleva rahamäärä palvelujen hankkimiseen.

Asiakas voi valita henkilökohtaiseen budjettiinsa joko kaikki palvelunsa tai vain osan niistä.

Asiakas voi etsiä itselleen sopivat palveluntuottajat Siun soten hyväksymien palveluntuottajien joukosta. Siun sote maksaa suoraan palveluntuottajalle henkilökohtaisen budjetin mukaiset korvaukset. Asiakkaan tilille ei siis siirry rahaa.

Asiakas saa henkilökohtaisen budjettinsa käyttöön tukea, ohjausta ja neuvontaa Siun soten vammaispalvelujen ammattilaisilta ja kokemusasiantuntijoilta.

Palveluntuottajaksi hakeutuminen kokeiluun

Palveluntuottajaksi hakeutuminen on jatkuvaa. Hakeutuminen tapahtuu PSOP-verkkopalvelun kautta osoitteessa https://parastapalvelua.fi/

Kokeilussa on haettavana kolme palvelujen kokonaisuutta:

 • HEBU-kokeilu Kehitysvammaisten asumispalvelut
 • HEBU-kokeilu Vaikeavammaisten asumispalvelut
 • HEBU-kokeilu Päivätoiminta, henkilökohtainen apu ja kotihoito

Kokeiluun pääsyn edellytyksenä on, että palveluntuottaja on hyväksytty Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ylläpitämään yksityisten palvelujen antajien rekisteriin tai Siun soten ylläpitämään tukipalvelurekisteriin. Muut tarkemmat ehdot on määritelty Henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilun menettelyohjeessa, jonka Siun soten yhtymähallitus on 24.1.2019 kokouksessaan hyväksynyt.

Mikäli palveluntuottaja on jo aiemmin hyväksytty Siun soten palvelusetelituottajaksi, tarvitsee tuottajan toimittaa hakemuksen yhteydessä vain ne asiakirjat, jotka ovat päivittämisen tarpeessa.

Tarkempia ohjeita hakeutumiseen liittyen saat palveluseteli(at)siunsote.fi.

Toimiminen palveluntuottajana kokeilussa

Kun palveluntuottaja on hyväksytty kokeiluun tuottajaksi, voi tämä vastaanottaa henkilökohtaisen budjetin palveluseteleitä. Asiakas varataan ja palvelutapahtumat kirjataan PSOP-järjestelmässä.

Tapahtumakirjausohjeet:

Vammaispalvelujen sosiaalityö ja palveluohjaus

Hankkeen yhteystiedot

SiVa-hanke
Projektipäällikkö
Leena Suhonen
puh. 013 330 4295
leena.suhonen(at)siunsote.fi

Tilaa uutiskirjeitämme:

SiVa-hankkeen uutiskirje
Uutiskirjeessä kerrotaan henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilun etenemisestä.
Lue maaliskuun 2019 uutiskirje
Tilaa uutiskirje tästä

Perhekeskusten terveiset
Pohjois-Karjalan LAPE-hankkeen uutiskirjeessä kerrotaan hankkeen etenemisestä ja perhekeskusten kuulumisia.
Lue maaliskuun 2019 uutiskirje
Tilaa uutiskirje tästä

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)