Siun sote kuva

Henkilöstöjaosto

Henkilöstöjaostossa on seitsemän jäsentä, jotka hallitus valitsee varsinaisten- ja varajäsentensä joukosta. Henkilöstöjaosto mm. valmistelee ja toimeenpanee henkilöstöä koskevia asioita, kehittää ja koordinoi Siun soten henkilöstö- ja työnantajapolitiikkaa sekä valmistelee henkilöstöstrategian.

Henkilöstöjaoston kokousaikataulu vuonna 2022:

24.1., 28.2., 30.3., 25.4., 30.5., 20.6., 29.8., 26.9., 31.10., 28.11., 19.12.

Kokoukset alkavat klo 13, kuitenkin vasta hallituksen kokouksen päätyttyä.

Henkilöstöjaoston jäsenet kaudella 2021–2022:

Henkilöstöjaoston puheenjohtajana toimii Juhani Meriläinen ja varapuheenjohtajana Ilkka Hiltunen. Suluissa varajäsen.

Ilkka Hiltunen (Pekka Puustinen)
Mervi Hokka (Maija Kaverinen)
Veijo Honkonen (Jertta Harinen)
Outi Mara (Timo Paakkunainen)
Juhani Meriläinen (Anni Savolainen)
Sirpa Piipponen (Urpo Leminen)
Mauri Tolvanen (Matti Ketonen)

Esityslistat ja pöytäkirjat 1.3.2020 alkaen etusivun linkki

Yhteystiedot_henkilöstöjaosto

Henkilöstöjaoston yhteystiedot

Jaoston puheenjohtaja
Juhani Meriläinen
juhani.merilainen(at)luottamus.joensuu.fi
Puh. 050 603 55

Jaoston esittelijänä toimii
henkilöstöjohtaja
Johanna Bjerregård Madsen
johanna.bjerregardmadsen(at)siunsote.fi
Puh. 013 330 4501

somejako